Inwestycje - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1398563 2024-04-15 Śląskie
Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspoma...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1401951 2024-04-15 Lubelskie
Zajęcia specjalistyczne z programu ,,Za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1401952 2024-04-15 Lubelskie
Zajęcia specjalistyczne z programu ,,Za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398571 2024-04-15 Lubelskie
Zajęcia specjalistyczne z programu ,,Za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1403021 2024-04-15 Wielkopolskie
Świadczenie usług w zakresie poradnict...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1403022 2024-04-15 Wielkopolskie
Świadczenie usług w zakresie poradnict...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1402893 2024-04-15 Lubuskie
Świadczenie usług asystencji osobistej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1402902 2024-04-15 Pomorskie
Świadczenie usług z zakresu wczesnego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1403172 2024-04-11 Mazowieckie
Utworzenie centrum integracyjno-społecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1388438 2024-04-11 Mazowieckie
Świadczenie wsparcia opartego o metodę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1403322 2024-04-11 Mazowieckie
Świadczenie wsparcia opartego o metodę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1403323 2024-04-11 Mazowieckie
Świadczenie wsparcia opartego o metodę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398553 2024-04-10 Lubelskie
Realizacji zajęć wczesnego wspomagania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397148 2024-04-09 Kujawsko-Pomorskie
Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397305 2024-04-09 Świętokrzyskie
Usługi społeczne z zakresu wsparcia ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397315 2024-04-09 Świętokrzyskie
Usługa kompleksowa - pomoc terapeutyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1391381 2024-04-09 Wielkopolskie
Usługi opiekuńcze świadczone w miejsc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395673 2024-04-08 Podkarpackie
„Udzielania świadczeń w zakresie opi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393967 2024-04-05 Wielkopolskie
Usługi w zakresie wsparcia rodziny i sy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392821 2024-04-04 Łódzkie
Świadczenie usług opieki wytchnieniowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392720 2024-04-04 Wielkopolskie
Świadczenie usług psychologa w celu pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392719 2024-04-04 Mazowieckie
Program kompleksowego wsparcia dla rodzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397517 2024-04-03 Wielkopolskie
Świadczenie usług wspierających pobyt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386608 2024-03-27 Mazowieckie
Zapewnienie miejsc noclegowych i schroni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386615 2024-03-27 Mazowieckie
Zapewnienie noclegu i schronienia dla be...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386621 2024-03-27 Mazowieckie
Zapewnienie miejsc noclegowych i schroni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386626 2024-03-27 Mazowieckie
Zapewnienie miejsc noclegowych i schroni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1322125 2024-03-27 Mazowieckie
Kompleksowa usługa sprzątania pomieszc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385091 2024-03-26 Lubuskie
Świadczenie specjalistycznych usług op...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1322043 2024-03-26 Pomorskie
Świadczenie specjalistycznych usług op...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu