Inwestycje - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1398826 2024-04-11 Śląskie
Utrzymanie terenów zielonych na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399880 2024-04-11 Dolnośląskie
Bieżące utrzymanie placów zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397204 2024-04-10 Dolnośląskie
Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397244 2024-04-09 Opolskie
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397260 2024-04-09 Opolskie
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397234 2024-04-09 Mazowieckie
Wykonanie trawników w ramach zadania Re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397297 2024-04-09 Wielkopolskie
Usługi związane z wycinką drzew w ZZ ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397298 2024-04-09 Wielkopolskie
Wycinka drzew na terenie ZZ w Kole
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397299 2024-04-09 Lubuskie
Wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397368 2024-04-09 Pomorskie
Budowa placu zabaw przy Ścieżce Zdrowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1391483 2024-04-09 Łódzkie
Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397401 2024-04-09 Łódzkie
Podlewanie młodych drzew na terenach zi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397406 2024-04-09 Łódzkie
PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - Kwitnące...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397423 2024-04-09 Mazowieckie
1.3.5 Koszenie trawy, usuwanie chwastó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1391466 2024-04-09 Podkarpackie
Nasadzenia na terenach utrzymywanych prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397469 2024-04-09 Podkarpackie
Rewitalizacja pasów drogowych i terenó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395735 2024-04-08 Opolskie
Doposażenie placów zabaw na terenie gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1323645 2024-04-08 Śląskie
Modernizacja placu zabaw przy SP nr 8
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395764 2024-04-08 Lubelskie
Budowa zielonej wiaty przystankowej jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395775 2024-04-08 Śląskie
Bieżące utrzymanie terenów zieleni na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395936 2024-04-08 Wielkopolskie
Urządzenia zabawowe na place zabaw na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394554 2024-04-07 Dolnośląskie
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych La...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394555 2024-04-07 Dolnośląskie
Wykonanie usług komunalnych zwiazanych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394010 2024-04-07 Pomorskie
Zagospodarowanie terenu rekreacji i spor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393990 2024-04-07 Świętokrzyskie
Dostawa i montaż ławek, koszy czwórdz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393978 2024-04-05 Pomorskie
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393969 2024-04-05 Śląskie
Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zesta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393952 2024-04-05 Zachodniopomorskie
„Budowa zielonych przystanków i ogrod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394702 2024-04-05 Mazowieckie
Nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393920 2024-04-05 Podkarpackie
Wykaszanie traw w pasie dróg powiatowyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu