Inwestycje - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
743655 2018-05-24 Podlaskie
Budowa Otwartych Stref Aktywności - OSA ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743705 2018-05-24 Małopolskie
Przebudowa oraz rozbudowa zaplecza socja...
743670 2018-05-23 Lubelskie
Park i zespół mieszkalno-usługowy
743476 2018-05-22 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw...
743533 2018-05-20 Opolskie
Plac zabaw i rozrywki dla maluchów i sen...
743891 2018-05-18 Opolskie
Rozbudowa i modernizacja cmentarza komun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743902 2018-05-18 Małopolskie
Zespół toalet publicznych wraz z usługam...
743662 2018-05-18 Podlaskie
Zagospodarowanie działek gminnych na cel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742766 2018-05-16 Kujawsko-Pomorskie
Budowa cmentarza komunalnego
742784 2018-05-16 Zachodniopomorskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
742841 2018-05-16 Opolskie
Centrum przesiadkowe - pawilon poczekaln...
742978 2018-05-16 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku sanitarno-magazynowego, m...
743294 2018-05-16 Dolnośląskie
Remont i przebudowa ciągów pieszych i bu...
742372 2018-05-15 Podlaskie
Zagospodarowanie działki nr 4272 w Krynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742326 2018-05-15 Podlaskie
Budowa otwartej strefy aktywności
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742419 2018-05-15 Mazowieckie
Remont dróg wewnętrznych, ciągów pieszyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742420 2018-05-15 Mazowieckie
Remont podwórka i tarasów, zagospodarowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742422 2018-05-15 Mazowieckie
Wymiana nawierzchni ciągów pieszych wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742426 2018-05-15 Mazowieckie
Wymiana nawierzchni ciągów pieszych wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742561 2018-05-15 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu między budynkami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742563 2018-05-15 Mazowieckie
Zagospodarowanie podwórek (w tym zieleń)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742564 2018-05-15 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu między budynkami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742187 2018-05-14 Zachodniopomorskie
Zespół 27 budynków mieszkalnych jednorod...
742188 2018-05-14 Zachodniopomorskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jed...
741935 2018-05-11 Mazowieckie
Wykonanie wymiany i przebudowy nawierzch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741943 2018-05-11 Mazowieckie
Dostosowanie pomieszczeń III piętra i te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741370 2018-05-08 Zachodniopomorskie
Zagospodarowanie terenu przed Muzeum Reg...
741914 2018-05-08 Wielkopolskie
Budowa placu zabaw
741099 2018-05-07 Świętokrzyskie
Rewitalizacja zdegradowanych terenów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741018 2018-05-02 Zachodniopomorskie
Budowa 6-oddziałowego przedszkola wraz z...