Inwestycje - Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845433 2020-03-26 Śląskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadó...
842599 2020-03-13 Podlaskie
 Budowa hali produkcyjnej z częścią biur...
842598 2020-03-13 Podlaskie
 Budowa hali produkcyjnej z częścią biur...
842816 2020-03-13 Małopolskie
Budowa wagi samochodowej wraz z wewnętrz...
841797 2020-03-11 Opolskie
Rozbudowa monitoringu miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841043 2020-03-06 Lubelskie
Modernizacja linii krajania buraków
840987 2020-03-06 Lubelskie
Usługa asysty technicznej posiadanego op...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839937 2020-03-02 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
839936 2020-03-02 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
840233 2020-03-02 Podkarpackie
Montaż wagi samochodowej
840981 2020-02-28 Lubelskie
Wyposażenie magazynu w elementy pasywne ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840983 2020-02-28 Lubelskie
Usługa serwisowa z Nokią na support syst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840984 2020-02-28 Lubelskie
Aktualizacja bazy danych obiektów topogr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840985 2020-02-28 Lubelskie
MS Excel
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840986 2020-02-28 Lubelskie
Oracle BIEE 12c
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839270 2020-02-26 Łódzkie
Budowa wagi samochodowej wyniesionej typ...
838717 2020-02-25 Małopolskie
Rozbudowa chłodni wentylatorowej dla Wyt...
836745 2020-02-13 Mazowieckie
Poprawa jakości przewozów pasażerskich K...
836230 2020-02-12 Mazowieckie
Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tr...
836228 2020-02-12 Mazowieckie
Budowa tramwaju na Gocław
836227 2020-02-12 Mazowieckie
Zakup taboru autobusowego
836225 2020-02-12 Mazowieckie
Budowa wybranych odcinków tras tramwajow...
836224 2020-02-12 Mazowieckie
Budowa trasy tramwajowej
835556 2020-02-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
839501 2020-02-06 Pomorskie
Usługi wynajmu maszyn z obsługa operator...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839502 2020-02-06 Pomorskie
Remonty dróg w ramach funduszu sołeckieg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839503 2020-02-06 Pomorskie
Usługi odśnieżania i likwidowania ślisko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834602 2020-02-04 Opolskie
Zakup traktorka - kosiarki do koszenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840635 2020-02-04 Pomorskie
Dostawa znaków drogowych pionowych i urz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829336 2020-01-23 Małopolskie
Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu