Inwestycje - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1398824 2024-04-11 Śląskie
Świadczenie usługi Asysty Technicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398825 2024-04-11 Śląskie
Świadczenie usługi wsparcia dla Centra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398828 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa rozwiązania HSM do bezpiecznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398833 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa mikrofalowego sprzętu radiowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398834 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa sprzętu RTV i sprzętu biuroweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398617 2024-04-11 Śląskie
Aktualizacja i serwisowanie oprogramowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399858 2024-04-11 Śląskie
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399973 2024-04-11 Śląskie
Zakup sprzętu serwerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400148 2024-04-11 Opolskie
Urządzenia drukująco-kopiujące (ksero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400149 2024-04-11 Opolskie
[79] Powszechne programy/licencje biurow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400154 2024-04-11 Lubelskie
Wykonywanie awaryjnych napraw szkód in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400371 2024-04-11 Mazowieckie
Zakup usługi dostępu do narzędzia inf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399875 2024-04-11 Podlaskie
Dostawa dwóch serwerów wraz z oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400457 2024-04-11 Mazowieckie
Aktualizacja i dostosowanie systemu tank...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397205 2024-04-10 Małopolskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397193 2024-04-10 Dolnośląskie
SAP - serwis i rozwój: moduł HR
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397333 2024-04-10 Dolnośląskie
SAP FK - serwis i rozwój systemu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397334 2024-04-10 Podlaskie
Infrastruktura informatyczna i teletechn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397190 2024-04-10 Mazowieckie
ZAKUP LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, W TYM ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397341 2024-04-10 Łódzkie
Zakup systemu cyfrowej rejestracji przeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397347 2024-04-10 Łódzkie
Zakup wyposażenia przyjaznego pokoju pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398660 2024-04-10 Mazowieckie
Zakup serwera
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398717 2024-04-10 Mazowieckie
Zakup licencji oprogramowania Web Proxy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398723 2024-04-10 Mazowieckie
Zakup subskrypcji - Jira Software i Conf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398735 2024-04-10 Mazowieckie
Zakup usługi SOC
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398551 2024-04-10 Mazowieckie
Wsparcie techniczne i subskrypcje do zap...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398748 2024-04-10 Podlaskie
Materiały eksploatacyjne do drukarek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398751 2024-04-10 Mazowieckie
Aktualizacja metodyki kontroli sieci wsp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398758 2024-04-10 Mazowieckie
Przedłużenie wsparcia na serwery
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398760 2024-04-10 Mazowieckie
Migracja poczty elektronicznej, wsparcie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu