Inwestycje - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1399999 2024-04-11 Lubelskie
Opr.konc.progr.-przestrz. i dok.proj.-ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400144 2024-04-11 Podkarpackie
Opracowanie miejscowego planu zagospoda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399887 2024-04-11 Łódzkie
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395698 2024-04-08 Lubuskie
Świadczenie usług geodezyjnych na rzec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395774 2024-04-08 Wielkopolskie
Prace geodezyjno-kartograficzne (tworzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395778 2024-04-08 Wielkopolskie
Prace geodezyjno-kartograficzne (tworzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394007 2024-04-07 Śląskie
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kło...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1390132 2024-04-03 Małopolskie
Opracowanie planu ogólnego gminy Brzes...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399081 2024-04-03 Mazowieckie
Wykonanie inwentaryzacji i ocena stanu t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386673 2024-03-27 Łódzkie
Opracowania geotechniczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386778 2024-03-27 Łódzkie
Usługi sporządzania map - mapy dc. pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386780 2024-03-27 Łódzkie
Opracowanie map dc. Projektowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385097 2024-03-26 Śląskie
Opracowanie projektu Planu Ogólnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1391666 2024-03-26 Lubelskie
Uproszczone plany urządzania lasów ni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1321985 2024-03-25 Zachodniopomorskie
sporządzenie planu ogólnego gminy Poli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383015 2024-03-25 Wielkopolskie
Podziały nieruchomości, sporządzanie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383311 2024-03-25 Śląskie
"Jaworze Zdrój" - rewitalizacja odwier...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1382948 2024-03-25 Opolskie
Sporządzenie zmiany miejscowego planu z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383345 2024-03-25 Opolskie
Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383395 2024-03-25 Śląskie
Sporządzenie miejscowego planu zagospo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383441 2024-03-25 Lubuskie
Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381354 2024-03-22 Mazowieckie
Modernizacja ewidencji gruntów i budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385334 2024-03-22 Śląskie
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381593 2024-03-22 Pomorskie
Opracowanie miejscowych planów zagospod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381544 2024-03-22 Dolnośląskie
Opracowanie projektu miejscowego planu z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381597 2024-03-22 Pomorskie
Opracowanie miejscowych planów zagospod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379418 2024-03-22 Dolnośląskie
Sporządzenie planu ogólnego dla miasta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379472 2024-03-22 Opolskie
Modernizacja ewidencji gruntów Bugaj
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379473 2024-03-22 Opolskie
Modernizacja ewidencji gruntów Cieciuł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379475 2024-03-22 Opolskie
Modernizacja ewidencji gruntów Dalachó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu