Inwestycje - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
842260 2020-03-12 Małopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
841964 2020-03-11 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
839069 2020-02-27 Podkarpackie
 Wydobywanie ropy naftowej i towarzysząc...
839068 2020-02-27 Podkarpackie
 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarz...
839065 2020-02-27 Podkarpackie
 Wydobywanie ropy naftowej i towarzysząc...
839063 2020-02-27 Podkarpackie
 Przedsięwzięcie polegające na zagospoda...
839061 2020-02-27 Podkarpackie
 Zmiana systemu eksploatacji gazu ziemne...
839060 2020-02-27 Podkarpackie
 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Jodł...
839059 2020-02-27 Podkarpackie
 Wydobywanie ropy naftowej i towarzysząc...
837725 2020-02-19 Małopolskie
 Wniosek w sprawie wydania decyzji o śro...
837341 2020-02-18 Lubuskie
 Postanowienie-podjęcie zawieszonego pos...
837342 2020-02-18 Lubuskie
 Postanowienie- zawieszenie postępowania...
837343 2020-02-18 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
833882 2020-01-24 Podlaskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827927 2020-01-23 Podkarpackie
Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarówn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827958 2020-01-23 Lubelskie
Realizacja projektu “E-Geodezja cyfrowy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830333 2020-01-23 Wielkopolskie
Budowa Kompleksu rekreacyjno-Balneologic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827534 2020-01-21 Wielkopolskie
Opracowania geodezyjne dotyczące dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830333 2020-01-09 Wielkopolskie
Budowa Kompleksu rekreacyjno-Balneologic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828878 2019-12-28 Podlaskie
Utworzenie geoportalu
828840 2019-12-28 Podlaskie
Zmiana miejscowego planu zagospodarowani...
827927 2019-12-19 Podkarpackie
Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarówn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827958 2019-12-19 Lubelskie
Realizacja projektu “E-Geodezja cyfrowy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
826996 2019-12-16 Małopolskie
 Koncesja na wydobywanie kopaliny ze zło...