Inwestycje - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884388 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie
Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód ter...
884218 2021-01-15 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
882478 2020-12-29 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwaru...
882303 2020-12-20 Podlaskie
Zakup gruntów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877582 2020-11-16 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
877581 2020-11-16 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
876999 2020-11-12 Dolnośląskie
Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873718 2020-10-16 Lubuskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
873410 2020-10-14 Podlaskie
 wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ...
872945 2020-10-09 Pomorskie
 Rozszerzenie eksploatacji kruszywa natu...
873144 2020-10-07 Mazowieckie
Wykonanie kilku map
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871182 2020-09-24 Kujawsko-Pomorskie
 decyzję nr 3/2020 zmieniająca decyzję N...
870819 2020-09-22 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870671 2020-09-21 Kujawsko-Pomorskie
 decyzja odmawiająca ustalenia środowisk...
869251 2020-09-08 Lubelskie
E-Geodezja 2 - cyfrowy zasób geodezyjny ...
869306 2020-09-08 Mazowieckie
Przewierty pod Wisłą
868718 2020-09-04 Podlaskie
 wydobywanie kopalin metodą odkrywkową z...
868714 2020-09-04 Podlaskie
 Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku sk...
868522 2020-09-03 Warmińsko-Mazurskie
 Wydobywanie kopaliny kruszywa naturalne...
868521 2020-09-03 Warmińsko-Mazurskie
 Wydobywanie kopaliny kruszywa naturalne...
867976 2020-08-31 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
867334 2020-08-25 Kujawsko-Pomorskie
 Eksploatacja złoża piasku „NOWY DWÓR XI...
867087 2020-08-24 Lubelskie
 Postanowienie Wójta Gminy Terespol w sp...
866087 2020-08-13 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
865910 2020-08-12 Lubuskie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
865779 2020-08-11 Małopolskie
 wydanie decyzji o środowiskowych uwarun...
865568 2020-08-10 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865038 2020-08-06 Kujawsko-Pomorskie
 Eksploatacja złoża piasku „NOWY DWÓR XI...
864765 2020-08-04 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
862945 2020-07-21 Podkarpackie
 „wydobywanie metodą odkrywkową piasku z...