Inwestycje - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069035 2022-08-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069033 2022-08-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068643 2022-08-09 Małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo- koszt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068598 2022-08-09 Małopolskie
 dla przedsięwzięcia polegającego na...
1068597 2022-08-09 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068514 2022-08-09 Zachodniopomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068220 2022-08-09 Zachodniopomorskie
 obwieszczenie o ponownym udziale społ...
1067641 2022-08-05 Wielkopolskie
Opracowanie projektów miejscowych plan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066723 2022-08-03 Podlaskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1066890 2022-08-03 Dolnośląskie
Sporządzenie Miejscowych Planów Zagosp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066533 2022-08-02 Mazowieckie
Modernizacja ewidencji gruntów obręb M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066415 2022-08-02 Śląskie
Uporządkowanie danych podmiotowych bazy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066211 2022-08-01 Mazowieckie
Przygotowanie dokumentacji geologicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065639 2022-07-29 Małopolskie
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065351 2022-07-28 Małopolskie
Pomiar mikroskopem FIB-SEM w wersji 3D o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063701 2022-07-25 Śląskie
Wykonywanie robót geodezyjnych na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063111 2022-07-22 Podkarpackie
 „Zmiana Koncesji nr 182/94 na wydoby...
1062847 2022-07-21 Małopolskie
PRACE GEODEZYJNE NA TERENIE GMINY RABA W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062360 2022-07-20 Śląskie
Obsługa geodezyjna Wydziału Gospodarki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062263 2022-07-20 Zachodniopomorskie
Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061421 2022-07-18 Wielkopolskie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061343 2022-07-18 Lubelskie
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061354 2022-07-18 Małopolskie
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061262 2022-07-18 Podkarpackie
 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża K...
1061290 2022-07-18 Wielkopolskie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060675 2022-07-15 Lubelskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1060674 2022-07-15 Lubelskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1060673 2022-07-15 Lubelskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1060672 2022-07-15 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1060671 2022-07-15 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...