Inwestycje - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
747534 2018-06-20 Wielkopolskie
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z e...
747931 2018-06-20 Wielkopolskie
Uruchomienie i adaptacja istniejącej zab...
747426 2018-06-18 Wielkopolskie
Składowisko odpadów innych niż niebezpie...
747897 2018-06-18 Mazowieckie
Oczyszczenie i rozwój zagospodarowania J...
747233 2018-06-15 Wielkopolskie
Przetwarzanie odpadów innych niż niebezp...
746593 2018-06-13 Mazowieckie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni scie...
747028 2018-06-13 Wielkopolskie
Otwarcie punktu skupu złomu i surowców w...
746066 2018-06-11 Zachodniopomorskie
Instalacja podczyszczalni ścieków
745805 2018-06-08 Mazowieckie
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjne...
746431 2018-06-06 Świętokrzyskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746892 2018-06-05 Podlaskie
Restytucja terenów doliny rzeki Białej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744542 2018-05-29 Wielkopolskie
Budowa stacji demontażu pojazdów z częśc...
743220 2018-05-21 Wielkopolskie
Budowa instalacji kotłowej do termiczneg...
743925 2018-05-18 Mazowieckie
Wykonanie oczyszczalni przydomowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741832 2018-05-11 Wielkopolskie
Budowa kwatery nr 2 skłądowiska odpadów ...
742045 2018-05-11 Mazowieckie
Instalacja do przetwarzania odpadów wiel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742046 2018-05-11 Mazowieckie
Instalacja do przetwarzania odpadów wiel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742047 2018-05-11 Mazowieckie
Instalacja do przetwarzania odpadów wiel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742048 2018-05-11 Mazowieckie
Budowa instalacji do recyklingu zużytych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741954 2018-05-11 Mazowieckie
Rozbudowa składowiska o kwaterę do skład...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741953 2018-05-11 Mazowieckie
Rozbudowa składowiska o kwaterę do skład...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741950 2018-05-11 Mazowieckie
Budowa instalacji do termicznego przeksz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741952 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja składowiska odpadów polegaj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741949 2018-05-11 Mazowieckie
Rozbudowa i modernizacja w celu zwiększe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741948 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja części mechanicznej zakładu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741947 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja części mechanicznej zakładu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741911 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja części mechanicznej zakładu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741910 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja części mechanicznej zakładu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741909 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja części mechanicznej zakładu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741908 2018-05-11 Mazowieckie
Modernizacja części mechanicznej zakładu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu