Inwestycje - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846128 2020-04-01 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846165 2020-03-31 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę nr 93/2019 z...
845176 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845175 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845433 2020-03-26 Śląskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadó...
844889 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844746 2020-03-25 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845122 2020-03-25 Podkarpackie
Budowa kwatery składowiska odpadów innyc...
845139 2020-03-25 Małopolskie
Budowa punktu selektywnego odpadów komun...
844628 2020-03-24 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844344 2020-03-23 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844343 2020-03-23 Pomorskie
 Wójt Gminy Kolbudy orzekł o braku potrz...
843375 2020-03-18 Mazowieckie
 Postanowienie o zawieszeniu postępowani...
843514 2020-03-18 Śląskie
 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby prz...
843509 2020-03-18 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843083 2020-03-17 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843257 2020-03-17 Zachodniopomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843298 2020-03-17 Świętokrzyskie
Naprawy i modernizacja zakładu
843362 2020-03-17 Wielkopolskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadó...
842601 2020-03-13 Wielkopolskie
 Zmiana w instalacji do odzysku odpadów ...
842271 2020-03-12 Mazowieckie
 Odzysk i unieszkodliwianie wybranych ro...
842548 2020-03-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa punktu selektywnego zbierania odp...
841956 2020-03-11 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
841951 2020-03-11 Lubelskie
 wiosek o wydanie decyzji o środowiskowy...
841907 2020-03-10 Podkarpackie
Zmiana na budowę Punktu Selektywnego Zbi...
840895 2020-03-06 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
840283 2020-03-04 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
840281 2020-03-04 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
840272 2020-03-04 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
840270 2020-03-04 Kujawsko-Pomorskie
 postanowienie Burmistrza Świecia o podj...