Inwestycje - Elewacje, termomodernizacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845651 2020-03-30 Zachodniopomorskie
Wykonanie termomodernizacji obiektu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845658 2020-03-30 Lubelskie
Podniesienie efektywności energetycznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845410 2020-03-27 Dolnośląskie
Wykonanie remontu i ocieplenie elewacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845699 2020-03-27 Opolskie
Termomodemizacja, wymiana poszycia dacho...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845381 2020-03-26 Zachodniopomorskie
Remont elewacji budynku użyteczności pub...
844758 2020-03-25 Opolskie
Termomodernizacja budynku LO 11 Zespół S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844956 2020-03-25 Mazowieckie
Remont elewacji kościoła
845367 2020-03-25 Opolskie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na remont el...
845364 2020-03-24 Małopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844457 2020-03-23 Opolskie
Termomodernizacja budynków użyteczności ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844537 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorod...
844575 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa elewacji polegająca na wykona...
843682 2020-03-18 Zachodniopomorskie
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
843388 2020-03-17 Śląskie
Budynek główny naprawa balkonów oraz por...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846019 2020-03-17 Lubelskie
Termomodernizacja budynków SP ZOZ Kraśni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842663 2020-03-16 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja wraz z termomodernizacją bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842683 2020-03-16 Warmińsko-Mazurskie
Docieplenie poddasza w budynku przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843211 2020-03-16 Śląskie
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termi...
843212 2020-03-16 Śląskie
Termomodernizacja budynku OSP
844820 2020-03-16 Dolnośląskie
Modernizacja budynku pod potrzeby alokac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844834 2020-03-16 Dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844842 2020-03-16 Dolnośląskie
Realizacja zaleceń z przeglądów okresowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844845 2020-03-16 Dolnośląskie
Realizacja zaleceń z przeglądów okresowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844847 2020-03-16 Dolnośląskie
Realizacja zaleceń z przeglądów okresowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842508 2020-03-13 Łódzkie
Termomodernizacja Budynku A-3 CSK UM wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842821 2020-03-13 Lubelskie
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
842824 2020-03-13 Śląskie
Ocieplenie budynku i przebudowa elewacji
842834 2020-03-13 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych w ramach ter...
846233 2020-03-13 Śląskie
Przychodnia Krzepice - Remont pomieszcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846235 2020-03-13 Śląskie
Nadbudowa oraz termomodernizacja Adminis...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu