Inwestycje - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847304 2020-04-09 Lubelskie
Modernizacja kotłowni na węzeł cieplny p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847030 2020-04-08 Podlaskie
Wymina instalacji co
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847382 2020-04-08 Podkarpackie
Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiorn...
847383 2020-04-08 Podkarpackie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowan...
847389 2020-04-08 Łódzkie
Przebudowa sieci gazowej średniego ciśni...
847392 2020-04-08 Kujawsko-Pomorskie
Budowa gazociągów średniego ciśnienia w ...
847402 2020-04-08 Małopolskie
Budowa dwunastu budynków mieszkalnych, j...
847406 2020-04-08 Małopolskie
Przebudowa instalacji gazowej wraz z mon...
847407 2020-04-08 Małopolskie
Przebudowa kotłowni, instalacji gazowej,...
846927 2020-04-07 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
847047 2020-04-07 Lubuskie
Gazociąg średniego ciśnienia
847072 2020-04-07 Mazowieckie
Rozbudowa instalacji oczyszczania spalin...
847074 2020-04-07 Mazowieckie
Przebudowa urządzeń technologicznych ins...
847143 2020-04-07 Podlaskie
Gazociąg średniego ciśnienia
847106 2020-04-07 Podlaskie
Gazociąg średniego ciśnienia
847153 2020-04-07 Śląskie
Budowa przyłącza sieci cieplnej do obiek...
847149 2020-04-07 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa i dystrybucja gazu do ogrzania s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847148 2020-04-07 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa i dystrybucja gazu do ogrzania s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847136 2020-04-07 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa i dystrybucja gazu do ogrzania s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847173 2020-04-07 Pomorskie
Instalacja zbiornika na gaz płynny
846838 2020-04-06 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846944 2020-04-06 Śląskie
Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynk...
846954 2020-04-06 Śląskie
Remont i docieplenie budynku mieszkalneg...
846955 2020-04-06 Śląskie
Remont i docieplenie budynku mieszkalneg...
846972 2020-04-06 Małopolskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
846974 2020-04-06 Małopolskie
Budowa gazociągu przesyłowego
846980 2020-04-06 Małopolskie
Budowa czterech budynków mieszkalnych, j...
846973 2020-04-06 Małopolskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
847054 2020-04-06 Lubuskie
Działki nr 833 Budowa budynku mieszkalne...
847055 2020-04-06 Lubuskie
Działki nr 835 Budowa budynku mieszkalne...