Inwestycje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1400048 2024-04-12 Podkarpackie
Rozbudowa infrastruktury służącej fun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400032 2024-04-11 Podkarpackie
Budowa uzupełniających odcinków sieci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399866 2024-04-11 Lubuskie
Utrzymanie kanalizacji deszczowej na ter...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1323680 2024-04-11 Lubelskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400091 2024-04-11 Lubelskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400269 2024-04-11 Świętokrzyskie
Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400456 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa materiałow budowlanych, elektry...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399881 2024-04-11 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie wybicia studni głębinowej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399883 2024-04-11 Świętokrzyskie
Przebudowa zbiornika retencyjnego w Mosk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397339 2024-04-10 Wielkopolskie
Kompleksowa modernizacja mediów WCS (ga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398737 2024-04-10 Podlaskie
Dostosowanie Budynku Ogólnotechnicznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398846 2024-04-10 Mazowieckie
Usługa czyszczenia separatorów, osadni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398847 2024-04-10 Mazowieckie
Usuwanie awarii w branży sanitarnej, el...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397257 2024-04-09 Łódzkie
Umowa ramowa na Roboty instalacyjne sani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397262 2024-04-09 Mazowieckie
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z inf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397264 2024-04-09 Mazowieckie
Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397226 2024-04-09 Śląskie
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397224 2024-04-09 Mazowieckie
Marysin- Budowa sieci wodociągowej z pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397285 2024-04-09 Świętokrzyskie
Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397149 2024-04-09 Świętokrzyskie
Budowa sieci wodociągowej wraz z przył...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397286 2024-04-09 Małopolskie
Ochrona przed powodzią terenów Zarabia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397292 2024-04-09 Świętokrzyskie
Usługi na przepompowniach ZZ Sandomierz
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397293 2024-04-09 Wielkopolskie
Odtworzenie sieci piezometrycznej obiekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397294 2024-04-09 Wielkopolskie
Naprawa aparatury kontrolno-pomiarowej (...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397295 2024-04-09 Lubuskie
Wykonanie przeglądów budowlanych roczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397296 2024-04-09 Wielkopolskie
Wykonanie przeglądów budowlanych roczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397311 2024-04-09 Zachodniopomorskie
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397313 2024-04-09 Zachodniopomorskie
Okresowa kontrola stanu technicznego i p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397316 2024-04-09 Lubuskie
Przebudowa przepustów na drogach leśny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397314 2024-04-09 Zachodniopomorskie
Utrzymanie cieków naturalnych i urządz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu