Inwestycje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845856 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
845855 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie
 wniosek dotyczący wydania decyzji o śro...
845751 2020-03-30 Małopolskie
 przedsięwzięcie polegające na realizacj...
845337 2020-03-27 Podlaskie
 Opinia przed wydaniem decyzji o środowi...
845324 2020-03-27 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845403 2020-03-27 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845458 2020-03-27 Wielkopolskie
 wykonaniu studni zastępczej nr 2b na cz...
845477 2020-03-27 Wielkopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845698 2020-03-27 Opolskie
Wykonanie dokumentacji technicznej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845709 2020-03-27 Małopolskie
Przebudowa obiektu pompowni II stopnia d...
845712 2020-03-27 Małopolskie
Zmiana pozwolenia na budowę nr 89/2019 z...
845715 2020-03-27 Śląskie
Budowa ul. Skłodowskiej w ramach zadania...
845892 2020-03-27 Wielkopolskie
Budowa ul. Ogrodowej wraz budową kan. de...
845015 2020-03-26 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845172 2020-03-26 Opolskie
 Dot. przedsięwzięcia pn.:,,Budowa pawil...
845177 2020-03-26 Łódzkie
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowy...
845321 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa budynku usługowo-aministracyj...
845382 2020-03-26 Opolskie
Rozbudowa sieci wod-kan dla potrzeb osie...
845414 2020-03-26 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa mostu w ciągu dro...
845430 2020-03-26 Pomorskie
Rozbudowa sieci wodociągowej
845431 2020-03-26 Pomorskie
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę b...
844759 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa przyłącza wodociągowego
844947 2020-03-25 Mazowieckie
Rozbudowa parkingu przy budynku handlowy...
844951 2020-03-25 Lubelskie
Budynek inwentarski - kurnik nr 1 DJP, b...
844965 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa podczyszczalni wód deszczowych
844970 2020-03-25 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
844744 2020-03-25 Pomorskie
 Budowa kanalizacji deszczowej, oświetle...
845133 2020-03-25 Podkarpackie
Rozbudowa budynku IX Liceum Ogólnokształ...
845140 2020-03-25 Małopolskie
Budowa sali gimnastycznej z instalacjami...
845141 2020-03-25 Małopolskie
Budowa wylotu wprowadzającego oczyszczon...