Inwestycje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884919 2021-01-21 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej graw...
884967 2021-01-21 Pomorskie
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884965 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884768 2021-01-20 Podlaskie
 Wniosek o wydanie decyzji określającej ...
884767 2021-01-20 Podlaskie
 Wniosek o wydanie decyzji określającej ...
884766 2021-01-20 Podlaskie
 Decyzja określająca środowiskowe uwarun...
884757 2021-01-20 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięw...
884758 2021-01-20 Kujawsko-Pomorskie
 wykonanie urządzenia wodnego w postaci ...
884832 2021-01-20 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884831 2021-01-20 Podlaskie
 Decyzja określająca środowiskowe uwarun...
884883 2021-01-20 Łódzkie
Rozbudowa stacji uzdatniania wody o dwa ...
884885 2021-01-20 Małopolskie
Zmiana decyzji nr 314B.2020. z dn. 25.11...
884887 2021-01-20 Małopolskie
Przebudow przepustu drogowego w ciągu dr...
884892 2021-01-20 Śląskie
Budowa sklepu Lidl i wiaty na wózki z wy...
884915 2021-01-20 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
884827 2021-01-20 Pomorskie
Przebudowa drogi polegająca na budowie s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884819 2021-01-20 Pomorskie
Budowa przyłączy do dwóch toalet wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884650 2021-01-19 Mazowieckie
Wykonanie usługi w zakresie przepompowyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884672 2021-01-19 Mazowieckie
Budowa nowych studni głębinowych w stacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884673 2021-01-19 Mazowieckie
Rozwój legionowskiej infrastruktury wodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884674 2021-01-19 Mazowieckie
Rozwój wodociągów i kanalizacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884676 2021-01-19 Mazowieckie
Modernizacja przepompowni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884675 2021-01-19 Mazowieckie
Modernizacja przepompowni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884696 2021-01-19 Pomorskie
Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej i...
884697 2021-01-19 Pomorskie
Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej i...
884698 2021-01-19 Pomorskie
Knalizacja
884715 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884678 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa SUW
884779 2021-01-19 Podkarpackie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884781 2021-01-19 Podkarpackie
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatnia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu