Inwestycje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069048 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa oraz rozbudowa sieci wodociag...
1068511 2022-08-09 Zachodniopomorskie
Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie ul...
1068781 2022-08-09 Małopolskie
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068751 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanita...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068788 2022-08-09 Śląskie
Budowa kanalizacji w miejscowości Zagó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068803 2022-08-09 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068707 2022-08-09 Łódzkie
Zakup i wymiana wodomierzy w lokalach gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068692 2022-08-09 Dolnośląskie
Zakup wraz z dostawą pomp do przydomowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068517 2022-08-09 Opolskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068222 2022-08-09 Małopolskie
 „Budowa otwartego parkingu samochod...
1068619 2022-08-09 Małopolskie
Modernizacja/remont infrastruktury drogo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068862 2022-08-09 Wielkopolskie
Wykonanie systemów retencji wody
1068864 2022-08-09 Wielkopolskie
Wykonanie systemów retencji wody
1068865 2022-08-09 Wielkopolskie
Wykonanie systemów retencji wody
1068866 2022-08-09 Wielkopolskie
Wykonanie systemów retencji wody
1068861 2022-08-09 Wielkopolskie
Wykonanie systemów retencji wody
1068902 2022-08-09 Dolnośląskie
Próg i kładka na rowie melioracyjnym w...
1068944 2022-08-09 Dolnośląskie
Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE10...
1069055 2022-08-09 Kujawsko-Pomorskie
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ODSTOJNIKA WÓD...
1068364 2022-08-08 Lubelskie
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanaliza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068343 2022-08-08 Łódzkie
Budowa przydomowych oczyszczalni ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068342 2022-08-08 Łódzkie
Budowa sieci wodociągowej w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068253 2022-08-08 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068255 2022-08-08 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja gminnej oczyszczalni ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068296 2022-08-08 Mazowieckie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068295 2022-08-08 Podkarpackie
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w m. K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068315 2022-08-08 Mazowieckie
Renowacja (konserwacja) Jeziora Wielisze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068389 2022-08-08 Opolskie
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068394 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068229 2022-08-08 Łódzkie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu