Inwestycje - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1400048 2024-04-12 Podkarpackie
Rozbudowa infrastruktury służącej fun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398625 2024-04-11 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej rolniczej ul.Fi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399998 2024-04-11 Łódzkie
Modernizacja infrastruktury drogowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400031 2024-04-11 Śląskie
Sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400035 2024-04-11 Podkarpackie
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400038 2024-04-11 Podkarpackie
Modernizacja dróg gminnych i wewnętrzn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400041 2024-04-11 Podkarpackie
Przebudowy dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400042 2024-04-11 Podkarpackie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399854 2024-04-11 Małopolskie
Świadczenie usług koparką oraz usług...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400074 2024-04-11 Dolnośląskie
Przebudowa układu komunikacyjnego piesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400075 2024-04-11 Małopolskie
Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400080 2024-04-11 Małopolskie
Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400084 2024-04-11 Małopolskie
Budowa chodnika przy ul. Tynieckiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400086 2024-04-11 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w ms...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400104 2024-04-11 Lubelskie
Budowa drogi gminnej nr 105996L wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400117 2024-04-11 Lubelskie
Przebudowa drogi do cmentarza w miejsco...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400119 2024-04-11 Lubelskie
Przebudowa drogi do ujęcia wody w miej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400120 2024-04-11 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej nr 105982L w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400124 2024-04-11 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej nr 105985L Bar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400130 2024-04-11 Małopolskie
Przebudowa ulicy Liliowej od ul. Powsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400127 2024-04-11 Lubelskie
Przebudowa łącznika od ul. Malownicze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400131 2024-04-11 Łódzkie
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Niebo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400133 2024-04-11 Łódzkie
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Choci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400137 2024-04-11 Pomorskie
Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399980 2024-04-11 Łódzkie
Remont DP 4332E ul. Piłsudskiego w Toma...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400093 2024-04-11 Lubelskie
Budowa drogi gminnej na działce nr ew....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399981 2024-04-11 Śląskie
Wykonanie rewitalizacji terenu przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400173 2024-04-11 Opolskie
Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400175 2024-04-11 Opolskie
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400176 2024-04-11 Opolskie
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu