Inwestycje - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069031 2022-08-10 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069030 2022-08-10 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1069029 2022-08-10 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068511 2022-08-09 Zachodniopomorskie
Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie ul...
1068607 2022-08-09 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr110150W ul. K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068611 2022-08-09 Łódzkie
Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068730 2022-08-09 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg gminnych o nr 368010 T ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068615 2022-08-09 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej nr 111338 L w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068780 2022-08-09 Wielkopolskie
Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068617 2022-08-09 Małopolskie
MODERNIZACJA CZTERECH ODCINKÓW DRÓG DO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068781 2022-08-09 Małopolskie
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068782 2022-08-09 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068727 2022-08-09 Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068623 2022-08-09 Mazowieckie
Przebudowa dróg gminnych w miejscowośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068750 2022-08-09 Wielkopolskie
Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068748 2022-08-09 Małopolskie
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068789 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi gminnej Stręgielek - Gęba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068703 2022-08-09 Mazowieckie
Budowa drogi od skrzyżowania z ulicami:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068638 2022-08-09 Lubelskie
Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068702 2022-08-09 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji technicznej zagos...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068646 2022-08-09 Zachodniopomorskie
Modernizacja dróg na terenach wiejskich...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068647 2022-08-09 Śląskie
"Remont nawierzchni jezdni dróg powiato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068651 2022-08-09 Mazowieckie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068687 2022-08-09 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 R Wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068686 2022-08-09 Mazowieckie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068708 2022-08-09 Dolnośląskie
Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068685 2022-08-09 Małopolskie
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068698 2022-08-09 Pomorskie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068697 2022-08-09 Mazowieckie
Rozbudowa drogi gminnej nr 250212W Surow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068658 2022-08-09 Dolnośląskie
Budowa chodników w ciągu dróg powiato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu