Inwestycje - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1398822 2024-04-11 Śląskie
Budowa Beskidzkiego Centrum Narciarstwa.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400028 2024-04-11 Zachodniopomorskie
Modernizacja budynku szkoły wraz z term...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400029 2024-04-11 Lubelskie
Roboty budowlane - remont budynku nr 11 ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400033 2024-04-11 Zachodniopomorskie
Rozbudowa budynku internatu oraz remont ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400034 2024-04-11 Lubelskie
Roboty budowlane - remont budynku nr 1 w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400039 2024-04-11 Zachodniopomorskie
Modernizacja budynku szkoły wraz z term...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400040 2024-04-11 Lubelskie
Dostawa: kontenerów mieszkalnych (socja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400044 2024-04-11 Podkarpackie
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400045 2024-04-11 Podkarpackie
Prace konserwatorskie na Forcie XI w Du...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400046 2024-04-11 Podkarpackie
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399862 2024-04-11 Małopolskie
Modernizacja infrastruktury szkolno-prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399869 2024-04-11 Pomorskie
Remont łazienek budynku Powiatowego Urz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400070 2024-04-11 Wielkopolskie
Zakup, dostawa i montaż pochylni zewnę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400078 2024-04-11 Mazowieckie
Modernizacja stadionu sportowego w msc. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400082 2024-04-11 Mazowieckie
Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399990 2024-04-11 Łódzkie
Budowa siedziby leśnictwa Babsk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400268 2024-04-11 Kujawsko-Pomorskie
II etap - Budowa nowej siedziby KM PSP w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400458 2024-04-11 Mazowieckie
Remont ośrodka zdrowia w Rzewniu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397197 2024-04-10 Śląskie
Modernizacja budynku przy ul. Sportowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397189 2024-04-10 Kujawsko-Pomorskie
Roboty budowlane na drugim piętrze w bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397340 2024-04-10 Pomorskie
Zabudowa i organizacja stoiska podczas I...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397346 2024-04-10 Świętokrzyskie
Zabudowa i organizacja stoiska podczas M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398663 2024-04-10 Małopolskie
Naprawa i konserwacja sztucznych nawierz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398731 2024-04-10 Podlaskie
Modernizacja zespołu auli WE
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398737 2024-04-10 Podlaskie
Dostosowanie Budynku Ogólnotechnicznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398742 2024-04-10 Mazowieckie
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398771 2024-04-10 Łódzkie
Budowa wiaty na maszyny leśne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398774 2024-04-10 Łódzkie
Remont budynku mieszkalnego - Stawnisł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398654 2024-04-10 Pomorskie
Modernizacja wielopoziomowego parkingu p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397242 2024-04-09 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu