Inwestycje - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068772 2022-08-09 Małopolskie
Usługi w zakresie czynności kancelaryj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067927 2022-08-06 Zachodniopomorskie
Usługa doradztwa zawodowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067510 2022-08-05 Mazowieckie
Analiza z zakresu wykorzystania sieci PO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067679 2022-08-05 Śląskie
Analiza porealizacyjna autostr.A1 na odc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067790 2022-08-05 Małopolskie
Usługi doradczo-szkoleniowe w ramach dz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067791 2022-08-05 Małopolskie
Usługi doradczo-szkoleniowe w ramach dz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067441 2022-08-05 Małopolskie
Usługi doradczo-szkoleniowe w ramach dz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067776 2022-08-04 Małopolskie
Badania rynkowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066816 2022-08-03 Mazowieckie
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpiecze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066942 2022-08-03 Małopolskie
zakup licencji aktywacyjnych FortiGuard ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066873 2022-08-03 Wielkopolskie
Przeprowadzenie badań i analiza wynikó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066477 2022-08-02 Zachodniopomorskie
Wykonanie okresowych kontroli sprawnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066398 2022-08-02 Kujawsko-Pomorskie
Realizacja usługi świadczenia indywidu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066465 2022-08-02 Mazowieckie
Przeprowadzenie badania CATI dotycząceg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066558 2022-08-02 Mazowieckie
Przeprowadzenie serii zogniskowanych wyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066056 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Usługa przyjmowania opłat wnoszonych n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065328 2022-07-28 Mazowieckie
Badanie pn. "Przygotowanie gosp. rol. do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065243 2022-07-28 Zachodniopomorskie
Prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065233 2022-07-28 Mazowieckie
udzielenie wsparcia grantobiorcom, któr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065542 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Dostęp do baz: patentowe, norm i podmio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064764 2022-07-27 Mazowieckie
Eksperci merytoryczni w projekcie POWER ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064829 2022-07-27 Mazowieckie
Opracowanie operatów wodnoprawnych na p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064142 2022-07-26 Wielkopolskie
Obsługa prawna WSSE w Poznaniu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064102 2022-07-26 Dolnośląskie
Wykonanie audytu inwentaryzacji oraz PFU...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064288 2022-07-26 Dolnośląskie
Usługi doradcze oraz audytu informatycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063685 2022-07-25 Opolskie
Usługa doradcza obejmująca analizy w z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063854 2022-07-25 Lubuskie
Usługi rzecznika patentowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064551 2022-07-25 Dolnośląskie
Świadczenie usług w zakresie obsługi ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063378 2022-07-23 Pomorskie
Wykonanie badania pn. Analiza potencjał...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065104 2022-07-23 Lubelskie
Usługa przygotowania i wdrożenia normy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu