Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1400047 2024-04-12 Podkarpackie
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400048 2024-04-12 Podkarpackie
Rozbudowa infrastruktury służącej fun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399849 2024-04-12 Podkarpackie
Odbiór odpadów z terenu gminy Orły
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400049 2024-04-12 Małopolskie
Kompleksowa obsługa w zakresie bezpiecz...
1398824 2024-04-11 Śląskie
Świadczenie usługi Asysty Technicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398822 2024-04-11 Śląskie
Budowa Beskidzkiego Centrum Narciarstwa.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398825 2024-04-11 Śląskie
Świadczenie usługi wsparcia dla Centra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398826 2024-04-11 Śląskie
Utrzymanie terenów zielonych na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398828 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa rozwiązania HSM do bezpiecznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398827 2024-04-11 Śląskie
Inspektor nadzoru nad zadaniem Budowa Be...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398830 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa, montaż i konfiguracja punktów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398829 2024-04-11 Śląskie
Aranżacja i wyposażenie Beskidzkiego C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398831 2024-04-11 Mazowieckie
Dostosowanie systemu łączności z post...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398833 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa mikrofalowego sprzętu radiowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398834 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa sprzętu RTV i sprzętu biuroweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398835 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa odziezy roboczej i ochronnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398832 2024-04-11 Śląskie
Dostaw 3 pojazdów (busa i 2 pojazdów t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398836 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa drukowanych broszur i ulotek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398837 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa profilometru optycznego z wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398625 2024-04-11 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej rolniczej ul.Fi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398618 2024-04-11 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398838 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa detektora pierścieniowego BSE s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398840 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa stanowiska pomiarowego do termow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398841 2024-04-11 Mazowieckie
Zabezpieczenie logistyczne XVII Konferen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398842 2024-04-11 Mazowieckie
Świadczenie usług z zakresu zabezpiecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398839 2024-04-11 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398843 2024-04-11 Mazowieckie
Świadczenie usługi w zakresie Całodob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398617 2024-04-11 Śląskie
Aktualizacja i serwisowanie oprogramowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398616 2024-04-11 Mazowieckie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398844 2024-04-11 Mazowieckie
Usługa okresowych przeglądów konserwa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu