Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070219 2022-08-15 Łódzkie
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070069 2022-08-12 Łódzkie
Zakup i montaż elektronicznego systemu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070191 2022-08-12 Łódzkie
Modernizacja infrastruktury sprzętowo-s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070177 2022-08-12 Łódzkie
Dostawa posiłków profilaktycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070157 2022-08-12 Łódzkie
Dostawa sprzętu komputerowo multimedial...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070151 2022-08-12 Łódzkie
Tonery
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069689 2022-08-11 Łódzkie
Wykonanie materiałów promocyjnych wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069649 2022-08-11 Łódzkie
Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069647 2022-08-11 Łódzkie
Likwidacja nieczynnej stacji paliw wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069414 2022-08-10 Łódzkie
Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiorn...
1068508 2022-08-09 Śląskie
Biurowiec o kubaturze ok. 11 tys. m3.
1068741 2022-08-09 Łódzkie
Samochód transportowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068707 2022-08-09 Łódzkie
Zakup i wymiana wodomierzy w lokalach gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068214 2022-08-09 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069419 2022-08-09 Łódzkie
Budowa linii kablowych 15 kV w rejonie u...
1069418 2022-08-09 Łódzkie
Budowa linii kablowych 15 kV w rejonie u...
1069430 2022-08-09 Łódzkie
BUDOWA DWÓCH HAL PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY...
1068323 2022-08-08 Łódzkie
Remont części pomieszczeń parteru z p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068336 2022-08-08 Łódzkie
Dostawę wraz z wdrożeniem Systemu cyfr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068271 2022-08-08 Łódzkie
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068303 2022-08-08 Łódzkie
Dostawa artykułów higieny osobistej dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068406 2022-08-08 Łódzkie
Zakład o docelowej powierzchni 10 tys. ...
1067832 2022-08-06 Łódzkie
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067531 2022-08-05 Łódzkie
Dostawa laserowego projektora kinowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067565 2022-08-05 Łódzkie
Zakup i wymiana wodomierzy w lokalach gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067887 2022-08-05 Łódzkie
Wymiana Tablic Informacji Pasażerskiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067930 2022-08-05 Łódzkie
Wymiana Tablicy Informacji Pasażerskiej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067931 2022-08-05 Łódzkie
Długoterminowy najem urządzeń wielofu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067932 2022-08-05 Łódzkie
Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Form...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067933 2022-08-05 Łódzkie
Naprawa i konserwacja urządzeń komunal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu