Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844649 2020-03-25 Lubelskie
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Konstan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842841 2020-03-13 Lubelskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
842842 2020-03-13 Lubelskie
Droga gminna
841866 2020-03-11 Lubelskie
Nadbudowa budynku administracji
841646 2020-03-09 Lubelskie
Linia kablowa niskiego napięcia oświetle...
841648 2020-03-09 Lubelskie
Linia kablowa niskiego napięcia oświetle...
841649 2020-03-09 Lubelskie
Linia kablowa niskiego napięcia oświetle...
841672 2020-03-09 Lubelskie
Zmiana decyzji -elektrownia fotowoltaicz...
840736 2020-03-05 Lubelskie
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840081 2020-03-02 Lubelskie
Budowa wodociągu
840084 2020-03-02 Lubelskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
840089 2020-03-02 Lubelskie
Zmiana decyzji -elektrownia wiatrowa o m...
840095 2020-03-02 Lubelskie
Zmiana decyzji -elektrownia wiatrowa o m...
838128 2020-02-20 Lubelskie
Sieć elektroenergetyczna (linia kablowa ...
836875 2020-02-17 Lubelskie
Pozostały sprzęt i aparatura medyczna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836876 2020-02-17 Lubelskie
Oprogramowanie antywirusowe na 24 miesią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836877 2020-02-17 Lubelskie
Wyposażenie Bloku operacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836886 2020-02-17 Lubelskie
Usługi serwisowe sprzętu i aparatury med...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836887 2020-02-17 Lubelskie
Usługa serwisowa skaner RTG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836891 2020-02-17 Lubelskie
Dzierżawa, urządzenia do detekcji węzłów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836894 2020-02-17 Lubelskie
Usługa serwisowa aparaty do hemodializ
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836896 2020-02-17 Lubelskie
Usługa serwisowa Rezonans MAGNETOM ATANT...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836900 2020-02-17 Lubelskie
Usługa serwisowa tomograf GE CT 520
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836915 2020-02-17 Lubelskie
Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836979 2020-02-16 Lubelskie
Wyroby jednorazowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836975 2020-02-16 Lubelskie
Wyroby zużywalne w terapii nerkozastępcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836970 2020-02-16 Lubelskie
Wyroby medyczne różne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836968 2020-02-16 Lubelskie
Klipsy, staplery
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836966 2020-02-16 Lubelskie
Cewniki, zestawy, wyroby urologiczne i i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836965 2020-02-16 Lubelskie
Implanty ortopedyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu