Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
856658 2020-06-01 Śląskie
 Decyzja Nr OŚ/5-2020 o środowiskowych u...
855862 2020-05-25 Śląskie
Budowa drogi ul. Złota w ramach zadania ...
854556 2020-05-15 Śląskie
Przebudowa obiektów inżynierskich na ter...
852792 2020-05-06 Śląskie
HUB - przebudowa placu składowania gotow...
852565 2020-05-05 Śląskie
Zmiana wydanego pozwolenia na budowę nr ...
851072 2020-04-27 Śląskie
Przebudowa elewacji południowej oraz fra...
850036 2020-04-22 Śląskie
Wymiana stolarki okiennej
849361 2020-04-20 Śląskie
Przebudowa hali z zapleczem higieniczno-...
848364 2020-04-15 Śląskie
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Poż...
847153 2020-04-07 Śląskie
Budowa przyłącza sieci cieplnej do obiek...
845880 2020-03-31 Śląskie
Boisko + flowpark na Zaborzu ul. Olchowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845885 2020-03-31 Śląskie
Boisko na os. Młodego Górnika przy ZSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846196 2020-03-31 Śląskie
Budowa inwestycji pn.: "Budowa dróg wraz...
846198 2020-03-31 Śląskie
Budowa drogi ul. Złota w ramacha zadania...
845715 2020-03-27 Śląskie
Budowa ul. Skłodowskiej w ramach zadania...
845719 2020-03-27 Śląskie
Budowa garaży
845804 2020-03-25 Śląskie
Zimowe utrzymanie dróg i placów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845807 2020-03-25 Śląskie
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845805 2020-03-25 Śląskie
Eksploatacja i konserwacja przepompowni ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845810 2020-03-25 Śląskie
Bieżące remonty kanalizacji deszczowej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845808 2020-03-25 Śląskie
Remonty obiektów inżynierskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845812 2020-03-25 Śląskie
Letnie mechaniczne utrzymanie dróg i pla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845815 2020-03-25 Śląskie
Dostawa i montaż oznakowania piono...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845816 2020-03-25 Śląskie
Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji św...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845844 2020-03-25 Śląskie
Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845827 2020-03-25 Śląskie
Przebudowa skrzyżowania Chopina, Tarnopo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845845 2020-03-25 Śląskie
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Of...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845863 2020-03-25 Śląskie
Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla Spo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845866 2020-03-25 Śląskie
Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845878 2020-03-25 Śląskie
ZBP 2020 - Remont toalet w Szkole Podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu