Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
856566 2020-05-29 Pomorskie
Zakup akceleratorów
856133 2020-05-27 Pomorskie
Budowa budynku biurowo- warsztatowo-maga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855836 2020-05-25 Kujawsko-Pomorskie
Zespół budynków usługowych
856127 2020-05-24 Pomorskie
Robota budowlana dla zadania "Przedłużen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856126 2020-05-24 Pomorskie
Robota budowlana dla zdania pn." Tor wod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856124 2020-05-24 Pomorskie
Roboty budowlane dla zdania "Przebudowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856123 2020-05-24 Pomorskie
Robota budowlana dla zadania pn.: "Budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856121 2020-05-24 Pomorskie
Robota budowlana dla zadania pn.: "Budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856128 2020-05-24 Pomorskie
Robota budowlana dla zadania "Zabezpiecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855280 2020-05-21 Pomorskie
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z in...
855281 2020-05-21 Pomorskie
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z in...
856142 2020-05-21 Pomorskie
Świadczenie usług wsparcia i modernizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856146 2020-05-21 Pomorskie
Dostawa komputerów oraz części i podzesp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856149 2020-05-21 Pomorskie
Zakup licencji oprogramowania oraz pakie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856151 2020-05-21 Pomorskie
Budowa umocnienie brzegu w Rewie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856155 2020-05-21 Pomorskie
Remont umocnienia brzegu w Jastrzębiej G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856136 2020-05-20 Pomorskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856138 2020-05-20 Pomorskie
Oczyszczenia dna z materiałów ferromagne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856139 2020-05-20 Pomorskie
Roboty budowlane na Projekcie "Pogłębien...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856140 2020-05-20 Pomorskie
Budowa umocnienia dna wzduż falochronu z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856141 2020-05-20 Pomorskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856160 2020-05-20 Pomorskie
Sztuczne zasilanie brzegu na Helu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856158 2020-05-20 Pomorskie
Budowa wjazdu technologicznego nr 4 w Gd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856161 2020-05-20 Pomorskie
Sztuczne zasilanie brzegu w Górkach Wsch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856162 2020-05-20 Pomorskie
Budowa wjazdu technologicznego w Kuźnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856163 2020-05-20 Pomorskie
Sztuczne zasilanie brzegu w rejonie Kady...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856165 2020-05-20 Pomorskie
Sztuczne zasilanie brzegu w rejonie Łeby...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856166 2020-05-20 Pomorskie
Remont i przebudowa budynku KP Hel.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856167 2020-05-20 Pomorskie
Mycie elewacji i impregnacja budynek A C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856168 2020-05-20 Pomorskie
Roboty czerpalne związane z utrzymaniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu