Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845345 2020-03-27 Opolskie
Remont Pawilonu handlowego Lidl wraz z p...
845002 2020-03-26 Wielkopolskie
Budowa przyłączy telekomunikacyjnych i e...
845432 2020-03-26 Śląskie
Budowa pawilonu handlowego
844753 2020-03-25 Wielkopolskie
Przebudowa i nadbudowa części budynku ma...
844761 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa gazociągu
844947 2020-03-25 Mazowieckie
Rozbudowa parkingu przy budynku handlowy...
845148 2020-03-25 Dolnośląskie
Przebudowa ulicy 3KDD wraz z budową chod...
845362 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa parkingu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845370 2020-03-24 Opolskie
Budowa dwóch budynków usługowo-handlowyc...
844749 2020-03-23 Wielkopolskie
Przebudowa gazociągu
843949 2020-03-19 Wielkopolskie
Kompleks apartamentowo-hotelowy z ok. 50...
843364 2020-03-18 Wielkopolskie
Budowa budynku tymczasowego zamieszkania...
843689 2020-03-18 Małopolskie
Przebudowa istniejącego lokalu handlowo-...
843711 2020-03-18 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego
843365 2020-03-17 Pomorskie
Budowa placu składowego oraz budowa szcz...
843214 2020-03-16 Dolnośląskie
Droga wewnętrzna
841551 2020-03-10 Wielkopolskie
Oznakowanie poziome
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841552 2020-03-10 Wielkopolskie
Oznakowanie pionowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841553 2020-03-10 Wielkopolskie
Przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841554 2020-03-10 Wielkopolskie
Rozbudowa DW190 na odcinku od skrzyżowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841557 2020-03-10 Wielkopolskie
Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841558 2020-03-10 Wielkopolskie
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841559 2020-03-10 Wielkopolskie
Budowa ronda robota
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841566 2020-03-10 Wielkopolskie
Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi woj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841568 2020-03-10 Wielkopolskie
Budowa budynku garażowo-magazynowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841569 2020-03-10 Wielkopolskie
Chodnik
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841571 2020-03-10 Wielkopolskie
Chodnik
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841556 2020-03-10 Wielkopolskie
Przebudowa drogi nr 450
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841579 2020-03-10 Wielkopolskie
Budowa chodnika, zatok autobusowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841580 2020-03-10 Wielkopolskie
Chodnik
Wartość: widoczna po zakupie dostępu