Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
883284 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków
883285 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont ulicy Żelaznej
883286 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont ulicy Polnej
883287 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont ulicy Reja
883288 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi
883289 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja oświetlenia
883290 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Budowa studni głębinowych
883283 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Żłobek
883042 2020-12-03 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa o 6,5 tys. m2 kompleksu produk...
877492 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
2 Ścieżki spacerowe i mała architektura ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877494 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Rewitalizacja zabytkowego parku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877495 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877496 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Automaty do przyjmowania zdefiniowanych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877497 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja boiska na terenie III LO
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877498 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Zielona ostoja dla dzieci i dorosłych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877493 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Remont chodnika ul. Gębika + miejsca par...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877505 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie przedogródków, wydzielenie pas...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877504 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Remont i modernizacja nawierzchni ulicy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877506 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877508 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877552 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa Skateparku Jaroty
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877553 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Budowa chodnika i towarzyszącej mu infra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877554 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa bezpieczeństwa na Ul. Skłodowski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877557 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Połączmy Brzeziny budując schody oraz ch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877559 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzeda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877503 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzeda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877561 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie terenu przyległego do O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877562 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Naprawa zniszczonej nawierzchni ulicy Ho...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877563 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Plac zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877564 2020-11-16 Warmińsko-Mazurskie
Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu