Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845402 2020-03-27 Pomorskie
Zmiana pozwolenia nr BiA.6740.15.2020 z ...
845438 2020-03-26 Dolnośląskie
Projekt bud. zmian - budowa bydynku biur...
844978 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budynek szpitala
844982 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,7M...
844860 2020-03-24 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0...
844975 2020-03-24 Świętokrzyskie
Parking na 60 stanowisk postojowych
844271 2020-03-19 Świętokrzyskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843613 2020-03-18 Świętokrzyskie
Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843628 2020-03-18 Świętokrzyskie
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Etap 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843298 2020-03-17 Świętokrzyskie
Naprawy i modernizacja zakładu
843439 2020-03-17 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej
843451 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji znak: B-II.6740.7.118.201...
843454 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji - kanalizacja sanitarna
843456 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rewitalizacja parku
843459 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budynek żłobka
843464 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rozbudowa budynku dydaktyczno-kulturalne...
843184 2020-03-16 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
843208 2020-03-16 Śląskie
Budowa budynków biurowo-usługowych z gar...
843209 2020-03-16 Śląskie
Przebudowa części kondygnacji w budynku ...
842502 2020-03-13 Świętokrzyskie
Obwodnica Wąchocka
843617 2020-03-12 Świętokrzyskie
Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843627 2020-03-12 Świętokrzyskie
Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841998 2020-03-11 Świętokrzyskie
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśni...
842004 2020-03-11 Świętokrzyskie
Budowa gazociąu i przyłącza gazowego do ...
842026 2020-03-11 Świętokrzyskie
Modernizacja i wzmocnienie galerii przen...
842023 2020-03-10 Świętokrzyskie
Remont i konserwacja elewacji kościoła
843565 2020-03-10 Świętokrzyskie
Wykonanie oznakowania drogowego: poziome...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843566 2020-03-10 Świętokrzyskie
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843567 2020-03-10 Świętokrzyskie
Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnań...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841023 2020-03-05 Świętokrzyskie
Przebudowa i remont ulicy Stawowej i uli...