Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068760 2022-08-09 Dolnośląskie
Chłodnie kontenerowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068776 2022-08-09 Dolnośląskie
Pasywne włókna światłowodowe.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068731 2022-08-09 Dolnośląskie
Remont izolacji wraz z płaszczem ochron...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068621 2022-08-09 Dolnośląskie
Zapewnienie wsparcia producenta na licen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068753 2022-08-09 Dolnośląskie
Dostawa i montaż wyposażenia komputero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068658 2022-08-09 Dolnośląskie
Budowa chodników w ciągu dróg powiato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068673 2022-08-09 Dolnośląskie
Dostawa energii cieplnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068807 2022-08-09 Dolnośląskie
Dostawa mebli biurowych do siedziby Star...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068610 2022-08-09 Dolnośląskie
Sukcesywna dostawa ryb mrożonych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068825 2022-08-09 Dolnośląskie
Sukcesywna dostawa warzyw mrożonych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068826 2022-08-09 Dolnośląskie
Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068877 2022-08-09 Dolnośląskie
Roboty budowlane w pomieszczeniu wystawo...
1068882 2022-08-09 Dolnośląskie
Zmiana, remont i przebudowa Zespołu Szk...
1068895 2022-08-09 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu niemieszkalnego
1068902 2022-08-09 Dolnośląskie
Próg i kładka na rowie melioracyjnym w...
1068907 2022-08-09 Dolnośląskie
Ekrany dźwiękochłonne
1068912 2022-08-09 Dolnośląskie
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania ...
1068921 2022-08-09 Dolnośląskie
4 budynki mieszkalne jednorodzinne dwulo...
1068352 2022-08-08 Dolnośląskie
Przebudowa 2 szt. schodów do budynku in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068367 2022-08-08 Dolnośląskie
Ochrona obiektów należących do Liceum...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068368 2022-08-08 Dolnośląskie
Remont dachu wraz z orynnowaniem i insta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068292 2022-08-08 Dolnośląskie
Zakup sprzętu komputerowego w postaci m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068397 2022-08-08 Dolnośląskie
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068231 2022-08-08 Dolnośląskie
Zakup zestawu komputera stacjonarnego i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068926 2022-08-08 Dolnośląskie
Montaż wewnetrznej instalacji gazowej w...
1067520 2022-08-05 Dolnośląskie
Rewitalizacja parku ul. Parkowa Grodzisz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067680 2022-08-05 Dolnośląskie
Opracowanie koncepcji i dokumentacji pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067407 2022-08-05 Dolnośląskie
Ekstrakt kawy zbożowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067725 2022-08-05 Dolnośląskie
Ekstrakt kawy zbożowej - opcja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067726 2022-08-05 Dolnośląskie
Bielizna letnia wz. 518/MON
Wartość: widoczna po zakupie dostępu