Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884890 2021-01-20 Śląskie
Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodz...
884019 2021-01-13 Małopolskie
Budowa hali magazynowej namiotowej
883949 2021-01-12 Śląskie
Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883950 2021-01-12 Śląskie
Realizacja zatwierdzonych projektów orga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883951 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie przeprawy promowej pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883952 2021-01-12 Śląskie
Wykonanie przeglądów obiektów inżyniersk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883953 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie przejść podziemnych i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883954 2021-01-12 Śląskie
Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883955 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie nowowybudowanej sygna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883956 2021-01-12 Śląskie
Awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883957 2021-01-12 Śląskie
Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882784 2020-12-30 Śląskie
Budowa 2 budynków wielorodzinnych
882170 2020-12-23 Śląskie
Budowa pięciu budynków mieszkalnych jedn...
883186 2020-12-17 Śląskie
Obiekty magazynowe o pow. ok. 18 tys. m2
879325 2020-11-26 Śląskie
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z in...
879326 2020-11-26 Śląskie
Budowa zespołu 12 budynków dwulokalowych...
878429 2020-11-19 Śląskie
Budowa budynku Akademii Muzycznej z gara...
877904 2020-11-16 Śląskie
Budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego...
877905 2020-11-16 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
876834 2020-11-09 Śląskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
876915 2020-11-09 Śląskie
System informacji miejskiej:
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
876917 2020-11-09 Śląskie
Zazielenienie ul. Warszawskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
876916 2020-11-09 Śląskie
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
876918 2020-11-06 Śląskie
Modernizacja obiektu sportowego RAPID
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
876860 2020-11-05 Śląskie
Budowa instalacji gazu wraz ze stacją re...
878826 2020-11-05 Śląskie
Dwa 5-kondygnacyjne obiekty
876055 2020-11-04 Śląskie
Termomodernzacja budynku-ocieplenie prze...
874695 2020-10-23 Śląskie
Budowa hali namiotowej
874698 2020-10-23 Śląskie
Rozbudowa obiektu mieszkalnego jednorodz...
874701 2020-10-23 Śląskie
Docieplenie budynków mieszkalnych wielor...