Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
882975 2021-01-05 Śląskie
Roboty budowlane związane z przebudową p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882976 2021-01-05 Śląskie
Dostosowanie wejścia do siedziby Pełnomo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882977 2021-01-05 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882978 2021-01-05 Śląskie
Dostawa urządzeń sieciowych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882979 2021-01-05 Śląskie
Dostawa macierzy i serwerów.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882980 2021-01-05 Śląskie
Dostawa miału węglowego typu M II w iloś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882981 2021-01-05 Śląskie
Prace budowlane w zakresie obiektów Wydz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882984 2021-01-05 Śląskie
Prace budowlane w zakresie pomieszczeń W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882985 2021-01-05 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882988 2021-01-05 Śląskie
Dostawa urządzeń sieciowych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882989 2021-01-05 Śląskie
Dostawa macierzy i serwerów.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882990 2021-01-05 Śląskie
Opieka pogwarancyjna oprogramowania Simp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882991 2021-01-05 Śląskie
Prace budowlane w budynkach Wydziału Inż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882992 2021-01-05 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882993 2021-01-05 Śląskie
Prace remontowe w zakresie domów studenc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882996 2021-01-05 Śląskie
Prace budowlane związane z utrzymaniem o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882998 2021-01-05 Śląskie
Dokumentacja projektowa realizacji robót...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883000 2021-01-05 Śląskie
Pakiet godzin serwisowych oprogramowania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883002 2021-01-05 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883004 2021-01-05 Śląskie
Dostawa licencji, oprogramowania, modułó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882790 2020-12-30 Śląskie
Termomodernizacja budynku OSP w miejscow...
880824 2020-12-09 Śląskie
Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kra...
879546 2020-12-01 Śląskie
Budowa boiska Victorii Częstochowa z naw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879548 2020-12-01 Śląskie
Walczymy z COVID-19 - respiratory dla sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879549 2020-12-01 Śląskie
Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879550 2020-12-01 Śląskie
Pracownia informatyczna w V Liceum Ogóln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879551 2020-12-01 Śląskie
Częstochowianie pomagają zwierzętom - da...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879552 2020-12-01 Śląskie
Remont i doposażenie sali gimnastycznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879554 2020-12-01 Śląskie
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879557 2020-12-01 Śląskie
Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu