Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1397154 2024-04-09 Śląskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ene...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395701 2024-04-08 Śląskie
Dostawa i montaż systemów parkingowych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395737 2024-04-08 Śląskie
Dostawa i montaż zabudowy meblowej dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395738 2024-04-08 Śląskie
Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395739 2024-04-08 Śląskie
Świadczenie usługi transportu pacjent...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395740 2024-04-08 Śląskie
Dostawa materiałów opatrunkowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395945 2024-04-08 Śląskie
„Dostawa w 2024r. pojazdu egzaminacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395949 2024-04-08 Śląskie
Dostawa w 2024r. pojazdu egzaminacyjnego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392741 2024-04-08 Śląskie
Dostawa w 2024r. pojazdu egzaminacyjnego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392765 2024-04-05 Śląskie
Wykonanie nawierzchni jezdni oraz parkin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1391375 2024-04-03 Śląskie
Remont schodów wejściowych w budynku g...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397434 2024-04-03 Śląskie
Remont siłowni w budynku głównym Zesp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397435 2024-04-03 Śląskie
Remont Sali 11 w budynku głównym Zespo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397436 2024-04-03 Śląskie
Remont części ogrodzenia na warsztatac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397438 2024-04-03 Śląskie
Remont pomieszczenia magazynowego w budy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397440 2024-04-03 Śląskie
Budowa szklarni na warsztatach szkolnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1386071 2024-03-27 Śląskie
Odczynniki laboratoryjne - dostawa na 20...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1322225 2024-03-27 Śląskie
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1387854 2024-03-27 Śląskie
Wykonanie systemowych oświetleń przej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1387857 2024-03-27 Śląskie
Dostawa centralnego systemu UPS
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1387858 2024-03-27 Śląskie
Oczyszczenie urządzeń podczyszczający...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1387861 2024-03-27 Śląskie
Wykonanie okresowych przeglądów podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1321992 2024-03-26 Śląskie
Usługa cateringowa, polegająca na przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1320995 2024-03-25 Śląskie
Modernizacja i usprawnienie instalacji o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383069 2024-03-25 Śląskie
Modernizacja budynku sali sportowej w Bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1320996 2024-03-25 Śląskie
Modernizacja drogi gminnej - ul. Kwiatow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383302 2024-03-25 Śląskie
"CUS - nowe spojrzenie na usługi społ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383307 2024-03-25 Śląskie
Modernizacja zabytkowego budynku przy u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383311 2024-03-25 Śląskie
"Jaworze Zdrój" - rewitalizacja odwier...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383317 2024-03-25 Śląskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu