Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068523 2022-08-09 Podlaskie
Osiedle o kubaturze ponad 20 tys. m3.
1068628 2022-08-09 Podlaskie
Dostawa energii elektrycznej do obiektó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068742 2022-08-09 Podlaskie
Dzierżawa analizatora parametrów kryty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068640 2022-08-09 Podlaskie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068485 2022-08-08 Mazowieckie
Obiekt mieszkalny o kubaturze ponad 56 t...
1067544 2022-08-05 Podlaskie
Dostawa aparatów telefonicznych IP (2)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067502 2022-08-05 Podlaskie
„Przebudowa drogi gminnej nr 105585B N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067174 2022-08-03 Podlaskie
Zmiana decyzji DAR-V.6740.1.619.2014 wra...
1067175 2022-08-03 Podlaskie
Remont i zmiana sposobu użytkowania lok...
1067176 2022-08-03 Podlaskie
Zmiana decyzji DUA-IX.6740.166.2021 (DAR...
1066503 2022-08-02 Podlaskie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066461 2022-08-02 Podlaskie
Roboty remontowo - budowlane w obiekcie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066522 2022-08-02 Podlaskie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066472 2022-08-02 Podlaskie
Budowa sciezek pieszo - rowerowych w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067231 2022-08-02 Podlaskie
Szesnaście budynków mieszkalnych jedno...
1067244 2022-08-02 Podlaskie
Budynek usługowy z lokalem mieszkalnym ...
1067253 2022-08-02 Podlaskie
Rozbudowa i przebudowa istniejącego bud...
1067267 2022-08-02 Podlaskie
Przebudowa ul. Pałacowej, drogi gminnej...
1067276 2022-08-02 Podlaskie
Sześć budynków mieszkalnych jednorodz...
1067307 2022-08-02 Podlaskie
Sześć budynków mieszkalnych jednorodz...
1067308 2022-08-02 Podlaskie
Sześć budynków mieszkalnych jednorodz...
1067310 2022-08-02 Podlaskie
Sześć budynków mieszkalnych jednorodz...
1067315 2022-08-02 Podlaskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bak...
1066146 2022-08-01 Podlaskie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066102 2022-08-01 Podlaskie
ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY GOSPODARC...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066088 2022-08-01 Podlaskie
MBG.261.4.22 Dostawa wyposażenia do Cen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066308 2022-08-01 Podlaskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1066309 2022-08-01 Podlaskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1066322 2022-08-01 Podlaskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1065789 2022-07-29 Podlaskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu