Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1067849 2022-08-07 Podkarpackie
Wykonanie robót remontowych obiektów b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067920 2022-08-07 Podkarpackie
Opracowanie analizy porealizacyjnej w za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067921 2022-08-07 Podkarpackie
Dystrybucja energii elektr do urządzeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067922 2022-08-07 Podkarpackie
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067551 2022-08-05 Podkarpackie
Przebudowa drogi leśnej Trzy Kopce - Ol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067462 2022-08-05 Podkarpackie
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067437 2022-08-05 Podkarpackie
Zakup i dostawa żywności dla stołówk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067417 2022-08-05 Podkarpackie
Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066968 2022-08-03 Podkarpackie
Dostawa samochodu operacyjnego SOp.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066972 2022-08-03 Podkarpackie
Usługa serwisu pogwarancyjnego urządze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066928 2022-08-03 Podkarpackie
Zakup pojazdu elektrycznego o ładownoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067004 2022-08-03 Podkarpackie
Zakup homologowanego pojazdu elektryczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067037 2022-08-03 Podkarpackie
Roboty budowlane polegające na budowie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067039 2022-08-03 Podkarpackie
Poprawa infrastruktury drogowej na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066826 2022-08-03 Podkarpackie
Zakup energii elektrycznej do obiektów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066822 2022-08-03 Podkarpackie
Dostawa 4 szt. namiotów pneumatycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066438 2022-08-02 Podkarpackie
Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066138 2022-08-01 Podkarpackie
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z pe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066098 2022-08-01 Podkarpackie
Wykonanie, umieszczenie nadruków oraz d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066066 2022-08-01 Podkarpackie
Wykonanie robót budowlanych dla 2 zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065687 2022-07-29 Podkarpackie
Wykonanie systemu rejestracji czasu prac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065732 2022-07-29 Podkarpackie
Dostawa i wdrożenia systemu cyfrowej re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065612 2022-07-29 Podkarpackie
Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065791 2022-07-29 Podkarpackie
Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tabli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065162 2022-07-28 Podkarpackie
Modernizacja elementów małej architekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065184 2022-07-28 Podkarpackie
Przebudowa dróg dojazdowych do pól w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065173 2022-07-28 Podkarpackie
Cz. I Opracowanie zmiany mpzp Boguchwał...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065349 2022-07-28 Podkarpackie
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064201 2022-07-26 Podkarpackie
Roboty remontowe w budynku – adaptacja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064084 2022-07-26 Podkarpackie
Obsługa serwisowa aparatury neonatologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu