Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845909 2020-03-31 Opolskie
Przebudowa budynku świetlicy "Pod Lipami...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845910 2020-03-31 Opolskie
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845911 2020-03-31 Opolskie
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845928 2020-03-30 Opolskie
Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845385 2020-03-27 Opolskie
Oświetlenia pomnika Księcia Kazimierza I...
845388 2020-03-27 Opolskie
Rozbudowa ośw. ulicznego
845389 2020-03-27 Opolskie
Rozbudowa ośw. ulicznego
845394 2020-03-27 Opolskie
Namiot weselny
845698 2020-03-27 Opolskie
Wykonanie dokumentacji technicznej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845699 2020-03-27 Opolskie
Termomodemizacja, wymiana poszycia dacho...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845700 2020-03-27 Opolskie
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845701 2020-03-27 Opolskie
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845382 2020-03-26 Opolskie
Rozbudowa sieci wod-kan dla potrzeb osie...
845926 2020-03-26 Opolskie
Budowa sali gimnastycznej przy Publiczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845927 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845365 2020-03-25 Opolskie
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w ...
845372 2020-03-24 Opolskie
Budowa linii kablowej sn
845380 2020-03-24 Opolskie
Przebudowa i rozbudowa sali gmnastycznej...
844734 2020-03-23 Opolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844738 2020-03-23 Opolskie
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844735 2020-03-23 Opolskie
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844732 2020-03-20 Opolskie
Rozbudowa odcinka drogi ul.Korfantego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844733 2020-03-20 Opolskie
Budowa parkingu obok budynku sali wiejsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843960 2020-03-18 Opolskie
Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej...
843721 2020-03-17 Opolskie
Przebudowa węzła sieciowego 15/0,4 kV "P...
843957 2020-03-17 Opolskie
Budowa dwóch budynków (B i C) mieszkalny...
843959 2020-03-17 Opolskie
Budowa sieci gazowej n/c wraz z 3 przyłą...
843964 2020-03-17 Opolskie
Przebudowa pomieszczeń inspektoratu ZUS ...
842532 2020-03-11 Opolskie
Budowa oświetlenia ul. Brzezińska
841449 2020-03-09 Opolskie
Akcesoria, instrumentarium i narzędzia d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu