Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847391 2020-04-08 Łódzkie
Budowa budynku hali Magazynowo - Przemys...
847394 2020-04-08 Łódzkie
Przebudowa wiaduktu kolejowego zlokalizo...
847397 2020-04-08 Kujawsko-Pomorskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
847399 2020-04-08 Małopolskie
Przebudowa istniejącego budynku usługowo...
847417 2020-04-08 Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
846969 2020-04-07 Mazowieckie
Przebudowa dworca
846968 2020-04-07 Mazowieckie
Przebudowa dworca
846761 2020-04-07 Mazowieckie
Modernizacja zabytkowego dworca
847045 2020-04-07 Mazowieckie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
847072 2020-04-07 Mazowieckie
Rozbudowa instalacji oczyszczania spalin...
847150 2020-04-07 Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
847165 2020-04-07 Śląskie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr...
847167 2020-04-07 Pomorskie
Stacja bazowa telefonii komórkowej
847171 2020-04-07 Dolnośląskie
Budowa hali magazynowej, portierni, zbio...
847174 2020-04-07 Pomorskie
Staja bazowa telefonii komórkowej
847181 2020-04-07 Pomorskie
Budowa rampy przeładunkowej pomiędzy bud...
846918 2020-04-06 Śląskie
Przebudowa pawilonu handlowego "Biedronk...
846974 2020-04-06 Małopolskie
Budowa gazociągu przesyłowego
847062 2020-04-06 Lubuskie
Elektrownia słoneczna o mocy do 1,0MW
846959 2020-04-03 Śląskie
Rozbudowa stacji bazowej telefonii komór...
846981 2020-04-03 Małopolskie
Budowa budynku handlowo-usługowego wraz ...
846425 2020-04-01 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej
846434 2020-04-01 Świętokrzyskie
Przebudowa lokalu usługowego
845887 2020-03-31 Mazowieckie
Urządzenia komputerowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846092 2020-03-31 Zachodniopomorskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
846088 2020-03-31 Zachodniopomorskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
846172 2020-03-31 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1...
846175 2020-03-31 Łódzkie
Zmiana pozwolenia DAR-UA-II.1370.2019na ...
846176 2020-03-31 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
846191 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...