Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1400030 2024-04-11 Małopolskie
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Le...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400001 2024-04-11 Małopolskie
Projekty na budowę i rozbudowę mostów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399886 2024-04-11 Małopolskie
Dostawy leków i kontrastów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397213 2024-04-09 Małopolskie
Zimowe utrzymanie ulic i dróg na tereni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397276 2024-04-09 Małopolskie
Zimowe utrzymanie chodników i placów n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397277 2024-04-09 Małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397210 2024-04-09 Małopolskie
Remont drogi gminnej nr 200459K w miejsc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397279 2024-04-09 Małopolskie
Budowa zatoki autobusowej przy drodze wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395715 2024-04-08 Małopolskie
Remont korpusów drogowych z podziałem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392781 2024-04-08 Małopolskie
Dostawa bieżni elektrycznych 2 szt.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1393993 2024-04-07 Małopolskie
Modernizacja budynków socjalnych oraz b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1390152 2024-04-03 Małopolskie
Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu krót...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1382991 2024-03-25 Małopolskie
Usługi leśne w 2024 roku w leśnictwie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383357 2024-03-25 Małopolskie
Poprawa gminnej infrastruktury drogowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383370 2024-03-25 Małopolskie
Wykonanie placu zabaw na ul.Wołowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383405 2024-03-25 Małopolskie
Modernizacja placu zabaw na ul.Osiedlu C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383433 2024-03-25 Małopolskie
Budowa żłobka w Tuchowie przy ul. Szpi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1380638 2024-03-22 Małopolskie
"Modernizacja dróg dojazdowych do pól ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381441 2024-03-22 Małopolskie
"Rozbudowa remizy OSP Stróże zlokalizo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381454 2024-03-22 Małopolskie
"Przebudowa boiska do gry w piłkę ręc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381462 2024-03-22 Małopolskie
Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie -...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374165 2024-03-20 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374163 2024-03-19 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374168 2024-03-19 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374182 2024-03-19 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374186 2024-03-19 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374189 2024-03-19 Małopolskie
Dowóz dzieci z terenu gminy Skrzyszów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374199 2024-03-19 Małopolskie
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374201 2024-03-19 Małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374205 2024-03-19 Małopolskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu