Dotacje - Zgierz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1033040 2022-04-11 Łódzkie
Rozwój potencjału wielofunkcyjnej sali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1029184 2022-03-29 Łódzkie
Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1020207 2022-02-16 Łódzkie
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1020534 2022-02-16 Łódzkie
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1022344 2022-02-16 Łódzkie
Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965916 2021-10-25 Łódzkie
Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966957 2021-10-25 Łódzkie
Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
944680 2021-09-28 Łódzkie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
942880 2021-09-21 Łódzkie
Centrum opiekuńczo-mieszkalne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
934155 2021-08-10 Łódzkie
Poprawa stanu obiektów zabytkowych na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930648 2021-07-28 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930751 2021-07-28 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930752 2021-07-28 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930759 2021-07-28 Łódzkie
Przebudowa przejść dla pieszych na ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930802 2021-07-28 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930467 2021-07-26 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930740 2021-07-26 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
919607 2021-06-24 Łódzkie
Remont elewacji południowej i części ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
919673 2021-06-24 Łódzkie
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908623 2021-04-21 Łódzkie
Doposażenie hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882154 2020-12-10 Łódzkie
Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882155 2020-12-10 Łódzkie
Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882045 2020-12-10 Łódzkie
Przebudowa drogi powiat. nr 5157 E w Zgi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878244 2020-11-16 Łódzkie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864809 2020-08-03 Łódzkie
Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862086 2020-07-07 Łódzkie
Remont elewacji północnego skrzydła t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846445 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony osobistej, środ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844418 2020-03-23 Łódzkie
Pomoc w walce z koronawirusem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu