Dotacje - Skarżysko-Kamienna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
869528 2020-09-08 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
869531 2020-09-08 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
864468 2020-07-30 Świętokrzyskie
Wsparcie na klub Seniora
860382 2020-06-26 Świętokrzyskie
Dodatkowe miejsca w przedszkolu
858544 2020-06-12 Świętokrzyskie
Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomoc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858674 2020-06-10 Świętokrzyskie
Pomoce terapeutyczne i dydaktyczne oraz ...
858157 2020-06-04 Świętokrzyskie
Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medyczn...
857426 2020-05-29 Świętokrzyskie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857427 2020-05-29 Świętokrzyskie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854255 2020-05-14 Świętokrzyskie
Modernizacja budynku i zakup specjalisty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853655 2020-05-11 Świętokrzyskie
Materiały ochrony osobistej, środki higi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845204 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834387 2020-01-29 Świętokrzyskie
Innowacyjne przemysłowe suszarnie konwek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu