Dotacje - Oświęcim - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1023736 2022-02-18 Małopolskie
Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023737 2022-02-18 Małopolskie
Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967619 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967789 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967933 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967949 2021-10-25 Małopolskie
Budowa siedziby SOSW
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948778 2021-10-07 Małopolskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948332 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948333 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945294 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945295 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945296 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945298 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945299 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
928707 2021-07-23 Małopolskie
Modernizacja hali lodowej ( kryte lodowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879120 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878376 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877191 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877030 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877031 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877032 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861288 2020-06-23 Małopolskie
Termomodernizacja budynku szkoły Powiat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852994 2020-05-06 Małopolskie
Sprzęt i wyposażenie niezbędne do sku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
812979 2019-09-03 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
813113 2019-09-03 Małopolskie
Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
809641 2019-09-03 Małopolskie
Remont parku Pokoju
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
808351 2019-08-19 Małopolskie
Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi t...
807360 2019-08-08 Małopolskie
Opracowanie technologii wytwarzania masy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
807392 2019-08-08 Małopolskie
Wdrożenie wyników prac B+R dotyczącyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu