Dotacje - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
892503 2021-02-19 Małopolskie
Zakup rezonansu otwartego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892504 2021-02-19 Małopolskie
Zakup środków ochrony osobistej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892506 2021-02-19 Małopolskie
Zakup samochodu do transportu pacjentów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892498 2021-02-19 Małopolskie
Zakup sprzętu (m.in. sterylizacja, myjka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892499 2021-02-19 Małopolskie
Zakup aparatu do oznaczania koronawirusa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880875 2020-12-10 Małopolskie
Budowa podziemnego zbiornika przeciwpoża...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880880 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości świadczonych usług zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879441 2020-11-26 Małopolskie
Opracowanie innowacyjnej technologii pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879442 2020-11-26 Małopolskie
Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879692 2020-11-26 Małopolskie
Prace badawczo - rozwojowe zmierzające d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879696 2020-11-26 Małopolskie
Cyfrowy symulator elektromobilności dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877041 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877036 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877035 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877018 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877187 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877188 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877189 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877201 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877202 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877207 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877227 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875756 2020-11-03 Małopolskie
Tablice interaktywne, zestawy komputerow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875217 2020-10-29 Małopolskie
Doposażenie stanowisk pracy w ośrodkach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875184 2020-10-23 Małopolskie
Biomarkery w diagnozowaniu i leczeniu ni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875188 2020-10-23 Małopolskie
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875189 2020-10-23 Małopolskie
Nnowacyjne urządzenia dla zabezpieczeń p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875190 2020-10-23 Małopolskie
Realizacja prac B+R wraz z wdrożeniem w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872107 2020-10-01 Małopolskie
Doposażenie zakładów radioterapii (wymia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870707 2020-09-21 Małopolskie
Innowacyjny produkt kosmetyczny wspomaga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu