Dotacje - Kielce - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
882295 2020-12-10 Świętokrzyskie
Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882294 2020-12-10 Świętokrzyskie
Wybudowanie 3 obiektów z przeznaczeniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877501 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa teatru
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877507 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877509 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877511 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877512 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877514 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
875560 2020-10-28 Świętokrzyskie
Zakup niezbędnych środków ochrony osobis...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872915 2020-10-05 Świętokrzyskie
System kontenerowy dla pacjentów z koron...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872104 2020-10-01 Świętokrzyskie
Doposażenie zakładów radioterapii (wymia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870779 2020-09-18 Świętokrzyskie
Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870773 2020-09-18 Świętokrzyskie
Udoskonalenia technologii obróbczej powi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
869512 2020-09-10 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
869516 2020-09-10 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
869519 2020-09-10 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
869518 2020-09-10 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
869517 2020-09-10 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
869513 2020-09-10 Świętokrzyskie
Zakup środków ochrony indywidualnej, pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
868711 2020-08-31 Świętokrzyskie
Nowa siedziba Wydziału Prawa i Nauk Społ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
868222 2020-08-27 Świętokrzyskie
Profilaktyka chorób zawodowych i zakup w...
863911 2020-07-27 Świętokrzyskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864431 2020-07-24 Świętokrzyskie
Termodernizacja Centrum Onkologii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862774 2020-07-15 Świętokrzyskie
Zakup sprzętu i aparatury - doposażenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861891 2020-07-08 Świętokrzyskie
Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860532 2020-06-26 Świętokrzyskie
Doposażenie zakładów radioterapii w zakr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860303 2020-06-24 Świętokrzyskie
Echokardiograf, narzędzia i sprzęt niezb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860301 2020-06-24 Świętokrzyskie
Innowacyjna technologia oczyszczania i u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858671 2020-06-10 Świętokrzyskie
Pomoce terapeutyczne i dydaktyczne oraz ...
857412 2020-05-29 Świętokrzyskie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu