Dotacje - Ełk - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1022104 2022-03-09 Warmińsko-Mazurskie
Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1007951 2022-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Zapewnienie wysokiej jakości opieki zdr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1016799 2022-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Termomodernizacja budynków użytecznoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1018749 2022-02-21 Warmińsko-Mazurskie
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
940737 2021-09-13 Warmińsko-Mazurskie
E-cech
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
933752 2021-07-28 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
907773 2021-04-21 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ulicy Norwida
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
907774 2021-04-21 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ulicy Norwida
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
907753 2021-04-21 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ulicy Jeziornej zlokalizowanej mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882427 2020-12-21 Warmińsko-Mazurskie
Rozwój systemów informatycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879046 2020-11-23 Warmińsko-Mazurskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
868346 2020-08-31 Warmińsko-Mazurskie
Mammografy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
867995 2020-08-28 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja linii średniego napięcia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861876 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859945 2020-06-24 Warmińsko-Mazurskie
Zakup środków ochrony indywidualnej or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859943 2020-06-24 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie w aparaturę medyczną i di...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857360 2020-05-29 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie i poprawa standardu stołó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857359 2020-05-29 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie i poprawa standardu stołó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854839 2020-05-19 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa warunków funkcjonowania Kina EC...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846634 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie
Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842984 2020-03-15 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa dostępu do zatrudnienia osób b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834376 2020-01-29 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie i wdrożenie uniwersalnego s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
813651 2019-09-19 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ulicy Norwida
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
813736 2019-09-13 Warmińsko-Mazurskie
Ul. Olsztyńska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
813955 2019-09-13 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa ul. Roosevelta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
807828 2019-08-16 Warmińsko-Mazurskie
Hala sportowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
807500 2019-08-13 Warmińsko-Mazurskie
Miasto Szczytno - miasto zrównoważoneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
808338 2019-08-13 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja i doposażenie medycznego l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
800145 2019-07-01 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa budynku i wyposażenie biblio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu