Dotacje - Dąbrowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1248877 2023-09-07 Łódzkie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1248135 2023-08-30 Warmińsko-Mazurskie
Remont DP Nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229846 2023-07-21 Świętokrzyskie
Aktywna tablica 2023 - Tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1234388 2023-07-19 Lubelskie
Remont drogi gminnej nr 108555L od km 0+...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1234979 2023-07-19 Lubelskie
Remont drogi gminnej nr 115556L od km 0+...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1206240 2023-05-23 Podkarpackie
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1206558 2023-05-23 Łódzkie
Kwietny ogród przy parku podworskim w Dą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200514 2023-04-27 Mazowieckie
Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej w Dą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1180371 2023-03-28 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa i porządku public...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1183801 2023-03-28 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia drogowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186173 2023-03-28 Mazowieckie
Remont budynku wiejskiego oraz świetlicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1187289 2023-03-28 Mazowieckie
Doposażenie placu zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1156150 2023-03-01 Podkarpackie
Przebudowa drogi gminnej nr 101406R Anto...