Dotacje - Częstochowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1033262 2022-04-22 Śląskie
Niedziela Nowego Tysiąclecia Online Dru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027258 2022-02-16 Śląskie
Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
971806 2021-10-25 Śląskie
Budowa połączenia drogowego ul. Wojcie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
971807 2021-10-25 Śląskie
Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949493 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949495 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948643 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
937586 2021-08-30 Śląskie
Termomodernizacja obiektów użyteczno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
937600 2021-08-30 Śląskie
Termomodernizacja obiektów użyteczno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
937602 2021-08-30 Śląskie
Termomodernizacja obiektów użyteczno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
936914 2021-08-20 Śląskie
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881912 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881913 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja szkół średnich, VII...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881633 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Le...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878564 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878499 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872098 2020-10-01 Śląskie
Doposażenie zakładów radioterapii (wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862579 2020-07-10 Śląskie
Zakup sprzętu medycznego m.in. centrali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862603 2020-07-10 Śląskie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej, am...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862631 2020-07-10 Śląskie
Zakup wyposażenia medycznego i niemedyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861889 2020-07-07 Śląskie
Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860599 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Wdrożenie e- usług w Wojew...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860569 2020-06-25 Śląskie
Poprawa efektywności energetycznej ośw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859195 2020-06-18 Śląskie
Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859042 2020-06-16 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przeds...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857449 2020-06-04 Śląskie
Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858188 2020-06-04 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856451 2020-05-28 Śląskie
Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856463 2020-05-28 Śląskie
Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846946 2020-03-24 Śląskie
Innowacyjna technologia funkcjonalizacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu