Dotacje - Brzeziny - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1036386 2022-05-04 Świętokrzyskie
Wdrożenie systemu inteligentnego projek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028833 2022-03-31 Łódzkie
Modernizacja dachu na budynku sali gimna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1022323 2022-02-16 Łódzkie
Poprawa jakości dróg gminnych na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966772 2021-10-25 Łódzkie
Budowa pasywnej hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966924 2021-10-25 Łódzkie
Poprawa efektywności energetycznej budy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945144 2021-09-28 Łódzkie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930646 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930738 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930739 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930742 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
932845 2021-07-28 Świętokrzyskie
Przebudowa przejścia dla pieszych w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
933053 2021-07-28 Świętokrzyskie
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931529 2021-07-26 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
919668 2021-06-24 Łódzkie
Remont frontowej elewacji zabytkowego bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
919048 2021-06-24 Łódzkie
Klasztor oo. Reformatów (pocz. XVIII w....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918253 2021-06-22 Wielkopolskie
Zakup samochodu wielofunkcyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908321 2021-04-21 Łódzkie
Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. A...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908440 2021-04-07 Łódzkie
Budowa wielofunkcyjnego boiska plażoweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908439 2021-04-07 Łódzkie
Modernizacja sali sportowo - rekreacyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882158 2020-12-10 Łódzkie
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882157 2020-12-10 Łódzkie
Budowa nowego systemu zagospodarowania w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877967 2020-11-16 Łódzkie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870287 2020-09-15 Łódzkie
Brzeziny, klasztor oo. Reformatów: przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870302 2020-09-15 Łódzkie
Wyposażenie siłowni wewnętrznej w Lic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
868343 2020-08-31 Łódzkie
Mammografy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
863637 2020-07-22 Wielkopolskie
Poprawa warunków sanitarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862079 2020-07-09 Łódzkie
Brzeziny, kościół SS. Bernardynek pw....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862093 2020-06-29 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji budowlano - konse...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861110 2020-06-22 Śląskie
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853112 2020-05-07 Łódzkie
Dotacja w ramach programu "Orlen dla Str...