Dotacje - Bielsko-Biała - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1026498 2022-02-16 Śląskie
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Bia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
972286 2021-10-25 Śląskie
Modernizacja pływalni „Panorama”
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949524 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948772 2021-10-07 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948784 2021-10-07 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948457 2021-10-07 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948758 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948770 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948771 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948754 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948756 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
943542 2021-09-22 Śląskie
Podniesienie jakości i poprawa dostępu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
935522 2021-07-29 Śląskie
Budowa i rozbudowa przejść dla pieszyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
928834 2021-07-23 Śląskie
Termomodernizacja bielskich placówek o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908847 2021-04-30 Śląskie
Termomodernizacja bielskich placówek o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
909002 2021-04-30 Śląskie
Termomodernizacja budynku z zastosowanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
909005 2021-04-30 Śląskie
Poprawa efektywności energetycznej i od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878561 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872413 2020-10-01 Śląskie
Budowa hali tenisowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872108 2020-10-01 Śląskie
Doposażenie zakładów radioterapii (wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862609 2020-07-10 Śląskie
Przebudowa pomieszczeń oraz zakup wypos...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862575 2020-07-09 Śląskie
Doposażenie zespołów ratownictwa medy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860585 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Upowszechnienie Elektroniczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860927 2020-06-22 Śląskie
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860930 2020-06-22 Śląskie
Poprawa jakości świadczenia usług med...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859648 2020-06-18 Śląskie
Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858132 2020-06-04 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856440 2020-05-28 Śląskie
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856446 2020-05-28 Śląskie
Przebudowa i zakup sprzętu medycznego o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855277 2020-05-15 Śląskie
Innowacyjna technologia wieloetapowej we...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu