Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881933 2020-12-10 Śląskie
Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881934 2020-12-10 Śląskie
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881935 2020-12-10 Śląskie
Budowa drogi w ciągu ul. Wosia.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881936 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879190 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871801 2020-09-28 Śląskie
Centrum Przesiadkowe w Zabrzu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870284 2020-09-14 Śląskie
Modernizacja boiska piłkarskiego w Ośrod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
866732 2020-08-19 Śląskie
Doposażenie publicznych szkół i placówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862786 2020-07-15 Śląskie
Zakup sprzętu i aparatury - doposażenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862574 2020-07-10 Śląskie
Rewitalizacja Muzeum Górnictwa Węglowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860946 2020-06-30 Śląskie
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856467 2020-05-28 Śląskie
Lab. Covid-19 KMS w ŚPTM Kardio-Med Sile...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856709 2020-05-26 Śląskie
Przebudowa boiska treningowego i budowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851308 2020-04-17 Śląskie
Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851707 2020-04-17 Śląskie
Budowa drogi publicznej gminnej na połud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
848541 2020-04-15 Śląskie
Sprzęt i materiały niezbędne do leczenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847551 2020-04-09 Śląskie
Innowacyjna Opaska Telemedyczna do użytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846912 2020-04-01 Śląskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846915 2020-04-01 Śląskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842314 2020-03-12 Śląskie
Modernizacja podziemnych komór Sztolni K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843161 2020-03-03 Śląskie
Dzienny Dom Senior+
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833991 2020-01-29 Śląskie
Pogodna Jesień Życia w Zabrzu III Konku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834044 2020-01-29 Śląskie
Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830284 2020-01-02 Śląskie
Kreować rzeczywistość - dostosowanie i w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830194 2019-12-31 Śląskie
Kompleksowa termomodernizacja budynków u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830196 2019-12-31 Śląskie
Kompleksowa termomodernizacja wielorodzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830243 2019-12-31 Śląskie
Kompleksowa termomodernizacja budynków u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu