Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1365945 2024-03-06 Dolnośląskie
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1365955 2024-03-06 Dolnośląskie
Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1365953 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1376552 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1376559 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1376563 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295919 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia drogowego na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1288273 2023-11-23 Dolnośląskie
Na przebudowę drogi wraz z budową cią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289017 2023-11-23 Dolnośląskie
Na termomodernizację, remont lub wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279176 2023-11-13 Dolnośląskie
Remont sklepienia prezbiterium do linii ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279177 2023-11-13 Dolnośląskie
Wymiana części pokrycia dachowego Koś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279178 2023-11-13 Dolnośląskie
Remont dwóch ścian elewacji kościoła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271905 2023-10-11 Dolnośląskie
Prace malarskie wnętrza Sanktuarium Mar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276126 2023-09-29 Dolnośląskie
Prace budowlane przy zabytkowych ruinach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu