Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
891045 2021-02-17 Kujawsko-Pomorskie
Prace konserwatorskie w obiektach archit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877252 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877311 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877413 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877417 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877452 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877487 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877489 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877598 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877599 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877603 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877604 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877631 2020-11-09 Kujawsko-Pomorskie
Aktywna tablica
872360 2020-10-01 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
867287 2020-08-24 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja sieci i węzłów cieplnych w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
863026 2020-07-17 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861877 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie
Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859554 2020-06-21 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa Mostu Drogowego im. Józefa Pił...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856707 2020-05-26 Kujawsko-Pomorskie
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855647 2020-05-18 Kujawsko-Pomorskie
Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855646 2020-05-18 Kujawsko-Pomorskie
Rola sfingolipidów i ich domniemanych tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855704 2020-05-18 Kujawsko-Pomorskie
Ultradokładna spektroskopia prostych mol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855876 2020-05-18 Kujawsko-Pomorskie
Nowe strategie otrzymywania związków bio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855897 2020-05-18 Kujawsko-Pomorskie
Nowe strategie otrzymywania związków bio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856099 2020-05-18 Kujawsko-Pomorskie
Opracowanie nowej klasy fluoroforów opar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852463 2020-05-04 Kujawsko-Pomorskie
Remont konserwatorski elewacji czołowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852465 2020-05-04 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i montaż stolarki okiennej oraz el...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852467 2020-04-28 Kujawsko-Pomorskie
Konserwacja elewacji zabytkowego (1870-1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845185 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie
Prasa cyfrowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844641 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Środki ochrony osobistej, testy w kierun...