Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1031537 2022-03-17 Śląskie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026490 2022-02-16 Śląskie
Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
972117 2021-10-25 Śląskie
Kompleksowa przebudowa dróg na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949060 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949069 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949038 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949050 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949054 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949058 2021-10-11 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949070 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949072 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949073 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949074 2021-10-01 Śląskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
943539 2021-09-22 Śląskie
Wzrost jakości świadczonych usług pop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
943340 2021-09-22 Śląskie
Budowa pełnowymiarowego boiska piłkars...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
936912 2021-08-20 Śląskie
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
935511 2021-07-29 Śląskie
Przebudowa przejścia dla pieszych w ul ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
928758 2021-07-23 Śląskie
Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879383 2020-11-25 Śląskie
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879189 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860821 2020-07-01 Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego i robotyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860583 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - rozwój cyfrowych usług medy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860924 2020-06-22 Śląskie
Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zaka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859656 2020-06-21 Śląskie
Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858938 2020-06-16 Śląskie
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858939 2020-06-16 Śląskie
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858937 2020-06-16 Śląskie
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857442 2020-06-04 Śląskie
Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858123 2020-06-04 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858138 2020-06-04 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu